Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Możliwość zawieszenia zajęć w powiatach graniczących z Białorusią

Możliwość zawieszenia zajęć w powiatach graniczących z Białorusią fotolia.pl

10 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.

Do dnia 30 listopada 2021 r. na obszarze powiatu: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego, dyrektor publicznej lub niepublicznej jednostki systemu oświaty za zgodą organu prowadzącego tę jednostkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia w tej jednostce.

Zawieszenie może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej jednostki systemu oświaty. 

Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe w zakresie dotyczącym jednostek systemu oświaty ograniczonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć. Natomiast sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor tej jednostki.

O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj.

Pt., 12 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka