Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Minister Czarnek zapowiedział pracę nad zmianami w Karcie Nauczyciela

Minister Czarnek zapowiedział pracę nad zmianami w Karcie Nauczyciela fotolia.pl

29 kwietnia br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

W pierwszej części spotkania poruszono tematy związane z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej, oraz programami MEiN dotyczącymi wsparcia uczniów po powrocie do szkoły.

W kontekście tej dyskusji zarówno przedstawiciele JST jaki i strony związkowej wskazali, że przed uruchomieniem środków z rezerwy, w której zaplanowano dodatkowe 187 mln zł na zajęcia wspomagające, należałoby dać czas na rozeznanie jakie są potrzeby uczniów w tym zakresie. Jest to istotne szczególnie w kontekście przygotowania takiej oferty zajęć wspomagających, która będzie adekwatna do problemów, które się pojawiły ale też efektywności opracowanego mechanizmu.

Stąd też za najbardziej celową uznano elastyczność w tym zakresie. Tak aby organy prowadzące, dyrektorzy i nauczyciele mogli sami zdecydować czy w ich ocenie wsparcie powinno zostać udzielone jeszcze w tym roku szkolnym, czy też w kolejnym.

Poza uchwaloną ustawą, zwiększającą rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej na opisywany powyżej cel i skrótowym omówieniem założeń proponowanych rozwiązań, nie zostały przedstawione żadne szczegóły, ponieważ MEiN pracuje nad projektem rozporządzenia. Projekt opisze sposób w jaki powinny zostać zorganizowane zajęcia wspomagające a wraz z nim udostępniona ma zostać aplikacja, która usprawni proces aplikowania o środki z Kryterium rezerwy na realizację zajęć wspomagających.

W drugiej części spotkania Minister Przemysław Czarnek zaskoczył zebranych (chociaż nie do końca było to zaskoczenie, ponieważ dzień wcześniej w mediach pojawiły się już niepełne informacje na ten temat) informacją, że MEiN prowadzi gruntowne analizy w zakresie wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego czy też czasu pracy.

W najbliższych dniach, a na pewno przed kolejnym spotkaniem Zespołu, które zaplanowano na 18 maja br. wszystkie materiały i analizy zostaną przekazane członkom Zespołu.

W swej wypowiedzi Pan Minister zasygnalizował jedynie następujące zagadnienia, które między innymi będą podlegały dalszym pracom:

  • uzależnienie wynagrodzenia nauczycieli od minimalnego wynagrodzenia za pracę lub średniej krajowej;
  • odejście od średnich ale z przeznaczeniem środków na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego;
  • likwidacja świadczenia na start i wzrost wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę;
  • podwyższenie pensum o 2h i zwiększenie wynagrodzenia dla tych, którzy się na to zdecydują;
  • kwestia zajęć dodatkowych, które obowiązkowo realizowaliby nauczyciele przedmiotów;
  • uproszczenie awansu zawodowego poprzez zmniejszenie liczby stopni oraz uproszczenie i odbiurokratyzowanie zawodu nauczyciela;
  • kwestia emerytur stażowych.

Powyższe tematy będą przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zespołu, które ma odbyć się stacjonarnie i każda z organizacji ma wydelegować po dwóch przedstawicieli.

O dalszych pracach będziemy na bieżąco informować.  

Pt., 30 Kw. 2021 2 Komentarze
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka

Komentarze

Marek
+2 # Marek 2021-04-30 14:41
Dyskusja nad ustawą KN powraca co jakiś czas. Ciekawe, że w zapowiadanych zmianach brak jest sygnału o zróżnicowaniu pensum pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów np. j. polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii a nauczycielami wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, religii, etyki czy innych przedmiotów. Wydaje się to jak najbardziej potrzebne zwłaszcza w okresie zdalnego nauczania, gdzie sprawdzenie wiedzy (umiejętności), prac kontrolnych czy domowych nijak do siebie nie przystają. Poczekamy - zobaczymy jakie plany ma i przedstawi MEiN.
| | |
Benia
+1 # Benia 2021-05-05 08:44
Brakuje mi tutaj jeszcze :
1)wypłaty pensji "z dołu" za przepracowany miesiąc wraz z godzinami ponadwymiarowym i i doraźnymi zastępstwami;
2)ujednolicenie dodatków za warunki pracy poprzez określenie ich wysokości centralne, a nie jak jest w wielu samorządach zróżnicowanie procentowe do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, gdzie stażysta za te sama pracę w takich samych warunkach otrzymuje znacznie niższy dodatek od nauczyciela dyplomowanego. Próba zmiany tych zapisów z poziomu j.s.t zawsze kończy się awantura z nauczycielami i związkami zawodowymi;
Należy trzymać kciuki by zmieniło się cokolwiek :)
| | |