Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decyzja WZ może zobowiązywać do usunięcia kolizji na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami

Decyzja WZ może zobowiązywać do usunięcia kolizji na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, w ocenie którego takie rozstrzygnięcie nie stanowi naruszenia przepisów prawa. Co dokładnie orzekł Sąd?

W pierwszej kolejności wskazał, że takie rozstrzygnięcie stanowi wskazówkę dla działania inwestora i mieści się w przesłance przepisu art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – mianowicie w ramach dokonania weryfikacji, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem art. 61 ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; zwłaszcza, że dołączana do wniosku mapa zasadnicza nie zawsze uwzględnia wszystkie media zlokalizowane w gruncie. WSA stwierdził ponadto, że konieczność usunięcia kolizji uzbrojenia nie stanowi przesłanki negatywnej do ustalenia warunków zabudowy, albowiem te kwestie podlegają rozwiązaniu na kolejnym etapie procesu inwestycyjnego.

W konsekwencji Sąd uznał, że Skarżąca bezpodstawnie domagała się precyzyjnego określenia przez gestorów sieci warunków podłączenia inwestycji do poszczególnych systemów, gdyż nastąpi to dopiero na etapie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę – natomiast w toku postępowania planistycznego organ ma jedynie ustalić, czy w bliskości planowanej inwestycji istnieje możliwość jej podłączenia do poszczególnych sieci. Stosowne uzgodnienia z gestorami sieci i ustalenie warunków podłączenia wraz z zapewnieniami podłączenia wymagane jest dopiero przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i projekt budowlany będzie zawierał konkretne rozwiązania w tym względzie – podkreślił Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2020 r., II SA/Gd 368/20

Źródło: CBOSA

Pt., 8 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel