Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RIO: Gmina nie może oświetlić nie swoich terenów

RIO: Gmina nie może oświetlić nie swoich terenów fotolia.pl

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują podstaw uprawniających gminę do ponoszenia wydatków na finansowanie oświetlenia placów i ulic, nie będących własnością gminy, lecz stanowiących własność osób prywatnych albo wspólnot mieszkaniowych bądź spółdzielni mieszkaniowych – wyjaśniła niedawno RIO w Opolu.

Jak Izba uzasadniła swoje stanowisko? Otóż po pierwsze wskazała, że na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (usg) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Po drugie, RIO odniosła się do przepisów Prawa energetycznego, a konkretnie do art. 18 ust. 1 pkt 3, zgodnie z którym do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe zalicza się finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy m.in. ulic, placów, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także dróg krajowych przebiegających w granicach terenu zabudowy. Co również istotne, Prawo energetyczne (w art. 3 pkt 22) definiuje finansowanie oświetlenia jako finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Dodatkowo, na poparcie swojego stanowiska RIO przywołała wyrok NSA z 23.11.2021 r. (sygn. akt I GSK 1053/21), w którym sąd stwierdził, że termin prawny „ulica” i termin prawny „plac” ujęte w art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) Prawa energetycznego obejmują ulicę i/lub plac, którego właścicielem jest gmina, w konsekwencji do zadań własnych gminy należy oświetlenie ulic i placów usytuowanych wyłącznie na nieruchomościach stanowiących własność gminy.

Reasumując, na gminie spoczywa obowiązek finansowania oświetlenia wyłącznie w zakresie ulic i placów, do których gmina posiada prawo dysponowania.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 21.02.2024 r., znak: NA.III-422-2/2024

Źródło: bip.rio.opole.pl 

Czw., 14 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak