Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy dziennik budowy gminnej inwestycji jest informacją publiczną?

Czy dziennik budowy gminnej inwestycji jest informacją publiczną? fotolia.pl

WSA we Wrocławiu uznał, że tak.

Sąd uznał, że jeżeli inwestorem jest podmiot realizujący zadania publiczne, to i dziennik budowy służy realizowaniu zadań publicznych przez taki podmiot i jego organy. Z tego względu dostęp do tego dokumentu należy traktować jako dostęp do informacji publicznej. Dokumentacja związana z procesami inwestycyjnymi (w tym decyzje administracyjne, operaty szacunkowe i inne dokumenty) jest dokumentacją, do której dostęp gwarantuje ustawa o dostępie do informacji publicznej jeżeli znajduje się ona w posiadaniu organu, do którego kierowany jest wniosek o taką informację.

Według WSA, mając na uwadze przepis art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego, należy przyjąć, że dziennik budowy, jako urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, stanowi informację publiczną, bowiem dotyczy robót budowlanych związanych z wykonywaniem przez organ zadań publicznych.

Dokumentacja procesu budowlanego, który był finansowany przez organ jako jego właściciela, zawiera informacje niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania tego obiektu, a więc zawiera informacje o sposobie realizacji zadań gminy w zakresie powierzonych prawem zadań.

Dokumentacja procesu budowlanego jest również informacją o działalności organów nadzoru budowlanej, w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej. Możliwie szeroka dostępność do danych i dokumentów przechowywanych w instytucjach publicznych jest traktowana jako jedna z istotnych gwarancji transparentności funkcjonowania instytucji publicznych. Gwarancje prawa dostępu do informacji mają – zdaniem WSA, przyczyniać się do pełnego informowania społeczeństwa o wszystkim, co dotyczy życia publicznego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 12 października 2023 r., sygn. akt IV SAB/Wr 179/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Czw., 9 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak