Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Terminy weryfikacji – WSA pokazuje jak je liczyć

Terminy weryfikacji – WSA pokazuje jak je liczyć fotolia.pl

 

W ubiegłym tygodniu poinformowaliśmy Państwa o zaaprobowaniu przez Głównego Geodetę Kraju stanowiska ZPP, zgodnie z którym początek biegu terminów weryfikacji określonych w art. 12b ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego (pgk) należy liczyć od najbliższego dnia roboczego następującego po dniu zdarzenia (pisaliśmy o tym tutaj).

Argumentując zasadność tej interpretacji, warto wskazać na niedawny wyrok WSA w Gliwicach, w którym to sąd pokazał jak należy liczyć te terminy.

Skarżący geodeta zarzucił staroście niezachowanie terminu weryfikacji wyników prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12b ust. 1a pkt 1 pgk. Wskazać należy, że w okolicznościach sprawy nie był to główny, „pierwszoplanowy” zarzut skierowany do decyzji organu, jednakże przytoczenia wymaga uzasadnienie prawne sądu administracyjnego.

Otóż WSA odparł stanowisko geodety i uznał, że starosta dokonał weryfikacji w 7 dniu roboczym od daty przekazania materiałów przez skarżącego. Tym samym zachowany został termin wynikający z art. 12b ust. 1a pkt 1 pgk, zgodnie z którym weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

Skarżący geodeta przekazał materiały 4 listopada 2022 r., a starosta 16 listopada 2022 r. zawiadomił skarżącego o wyniku weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail oraz portal geodety). W portalu geodety w dniu 16 listopada 2022 r. odnotowane zostało doręczenie protokołu z weryfikacji oraz zwrot operatu technicznego. W efekcie WSA uznał zarzuty geodety za niezasadne, tym bardziej, że nie wykazano aby miały wpływ na wynik postępowania administracyjnego.

Komentarz autora

Rozważania sądu administracyjnego wymagają komentarza w odniesieniu do tego, jak wyglądały „kartki w kalendarzu” w listopadzie 2022 r.

Chronologia wydarzeń w stanie faktycznym omawianej sprawy wygląda następująco:

  • 4 listopada 2022 r. (piątek) – materiały geodety wpływają do starostwa,
  • 5 i 6 listopada 2022 r. to sobota i niedziela, zatem są to dni „nierobocze”,
  • 7-10 listopada 2022 r. – poniedziałek do czwartku są dniami roboczymi,
  • 11 listopada 2022 r. (piątek) to Narodowe Święto Niepodległości, zatem dzień „nieroboczy”,
  • 12 i 13 listopada 2022 r. to sobota i niedziela, czyli dni „nierobocze”,
  • 14-16 listopada 2022 r. – poniedziałek do środy są dniami roboczymi. 

Opierając się na kalendarzu oraz utrwalonych zasadach liczenia terminów w polskim porządku prawnym (tj., że przy obliczaniu terminów nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenia nastąpiło), WSA uznał, że starosta postąpił prawidłowo, bowiem:

  • nie uwzględnił 4 listopada 2022 r. jako dnia wpływu materiałów,
  • procedował w dni robocze, czyli 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 listopada 2022 r.,
  • ostatniego dnia roboczego, czyli 16 listopada 2022 r. powiadomił geodetę o wyniku weryfikacji zgłoszonych prac.

Podsumowując, nie ma wątpliwości, że terminy weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych należy liczyć od najbliższego dnia roboczego następującego po dniu zdarzenia.

Opracowano na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 04.07.2023 r., sygn. akt II SA/Gl 595/23, orzeczenie prawomocne

Źródło: CBOSA

Czw., 2 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak