Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak klasyfikować podatkowo teren pod fotowoltaikę? Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Jak klasyfikować podatkowo teren pod fotowoltaikę? Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów fotolia.pl

W sprawie klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są farmy fotowoltaiczne wyjaśnienia udzielił wiceminister finansów Artur Soboń.

Grupa posłów pytała o kwestie klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowanie gruntów rolnych, gdzie znajdują się wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne. Jednym z pytań było czy na cały teren farmy fotowoltaicznej, tj. teren ogrodzony, włącznie z pasami zieleni dookoła rzędów paneli słonecznych, należy nałożyć podatek od nieruchomości, nawet gdy pasy zieleni pozostają terenem biologicznie czynnym?

Odpowiedzi w tym zakresie udzielił wiceminister finansów Artur Soboń. Przedstawił stanowisko, zgodnie z którym kluczowe dla wyjaśnienia tej kwestii jest rozumienie pojęcia „gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”. Przywołano przy tym orzecznictwo sądów administracyjnych, które zdecydowało, że pod tym pojęciem należy rozumieć wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie, powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podkreślono, że z przesłanki tej nie wynika, aby na gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogła być prowadzona inna działalność, o ile specyfika prowadzonej działalności gospodarczej na to pozwala. Możliwość prowadzenia w ograniczonym zakresie działalności rolniczej na nieruchomości pozostaje bez wpływu na uznanie, że nastąpiło zajęcie jej na prowadzenie działalności gospodarczej, skoro zajęty teren jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

Ministerstwo przychyla się do interpretacji, zgodnie z którą możliwość pobierania pożytków w postaci zbioru np. siana na gruncie zajętym na elektrownię fotowoltaiczną nie ma charakteru podstawowego, lecz uboczny. Nie ma to wpływu na opodatkowanie takich gruntów podatkiem od nieruchomości, o ile są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jest to zasadniczy - gospodarczy cel ich wykorzystywania.

„W związku z powyższym uzasadniona jest interpretacja, zgodnie z którą cały ogrodzony teren zajęty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w postaci farmy fotowoltaicznej, obejmujący powierzchnię gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak również infrastruktura towarzysząca oraz pasy zieleni pomiędzy jej elementami konstrukcyjnymi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności w granicach objętych ogrodzeniem, w szczególności, gdy wolne przestrzenie ogrodzonej farmy fotowoltaicznej wynikają z konieczności zachowania norm technicznych lokalizacji jej poszczególnych elementów lub są niezbędne dla zapewnienia ich obsługi.” – czytamy w piśmie Ministerstwa Finansów.

Przypomniano też, że jeśli nieruchomość rolna jest wykorzystywana tylko częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tylko w tej części. Co do zasady nie jest wykluczone bowiem opodatkowanie nieruchomości rolnej podatkiem od nieruchomości w części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i podatkiem rolnym w odniesieniu do części nieruchomości niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym wtedy weryfikacja prawidłowości opodatkowania pozostaje w gestii samorządowych organów podatkowych.

Na koniec zwrócono uwagę, że to rada gminy na podstawie upoważnienia z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może różnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości uwzględniając m.in. rodzaj prowadzonej tam działalności.

Nr interpelacji: 42802 z dnia 13 lipca 2023 r.

Opracowano na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r., znak DSP13.054.29.2023

Czw., 10 Sp. 2023 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński