Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wbrew postanowieniom miejscowego planu

WSA: Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wbrew postanowieniom miejscowego planu fotolia.pl

Jeżeli budowa objęta zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nakłada to na organ obowiązek zgłoszenia sprzeciwu stosownie do art. 30 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego – orzekł niedawno WSA w Poznaniu.

W rozpoznawanej sprawie starosta zgłosił sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki uznając, że planowana budowa narusza ustalenia MPZP. Stanowisko to zaakceptował organ odwoławczy, który dodatkowo ustalił, że planowana inwestycja ma zostać w istocie zrealizowana na działce powstałej w wyniku podziału innych działek.

WSA uznał stanowisko organów obydwu instancji za prawidłowe, przy czym wskazał, że teren na którym zaplanowano budowę przydomowej oczyszczalni jest objęty MPZP, w którym – w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustalono zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oznacza to, że lokalny prawodawca (rada gminy) założył, że ścieki docelowo z poszczególnych nieruchomości odbierane będą przez kanalizację sanitarną. Natomiast do czasu wybudowania tego rodzaju infrastruktury przewidziano możliwość gromadzenia nieczystości ciekłych jedynie w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, popularnie nazywanym „szambem”. Jednocześnie wprowadzono wyraźny zakaz odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Należy również wskazać, że zarówno sąd, jak też organy obydwu instancji nie rozstrzygały kwestii niezgodności przepisów prawa miejscowego (MPZP) z przepisami ustawy, bowiem taka ocena nie może nastąpić w trakcie rozpoznawania spraw przez organy administracji, które nie zostały wyposażone w narzędzia do rozwiązywania tego rodzaju problemu. Organy administracji architektoniczno-budowlanej, czy też inne organy administracji publicznej, nie są uprawnione do dokonywania rozproszonej kontroli uregulowań miejscowych planów z prawem ustawowym lub konstytucyjnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16.03.2023 r., sygn. II SA/Po 777/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 5 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak