Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA: Starosta vs. Wody Polskie. Kto rozpoznaje wniosek o doprowadzenie do zgodności między stanem wskazanym w EGiB a treścią KW?

NSA: Starosta vs. Wody Polskie. Kto rozpoznaje wniosek o doprowadzenie do zgodności między stanem wskazanym w EGiB a treścią KW? fotolia.pl

Otóż żaden z tych organów, bowiem jest to w istocie sprawa cywilna, należąca do właściwości sądu powszechnego (sądu wieczystoksięgowego) – uznał w niedawnym orzeczeniu NSA po rozpoznaniu wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Starosta wystąpił do sądu z ww. wnioskiem na skutek pisma strony z prośbą o doprowadzenie do zgodności między stanem wykazanym w EGiB a księgą wieczystą.

NSA wskazał, że sprawa nie może być załatwiona w drodze decyzji lub innego aktu administracyjnego. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności danych EGiB z oznaczeniem nieruchomości w KW sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych EGiB. Stosownie zaś do art. 10 ww. ustawy, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w KW a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

Oznacza to, że pomiędzy starostą a PGW Wody Polskie nie zaistniał spór kompetencyjny, bowiem może on wystąpić w ramach konkretnej sprawy administracyjnej, która jest przedmiotem prowadzonego postępowania, albo co do której odmówiono nadania biegu postępowaniu. Spór kompetencyjny jest więc sporem o to, który z organów jest właściwy do rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, stanowiącej przedmiot określonego postępowania.

Zatem w przypadku otrzymania przez starostę żądania, o którym mowa powyżej, nie jest on uprawniony do jego załatwienia z uwagi na cywilny charakter sprawy.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.02.2023 r., sygn. I OW 43/22, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 16 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak