Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Aktualizacja EGiB a interes prawny podmiotu błędnie wpisanego do ewidencji

Z wokandy. Aktualizacja EGiB a interes prawny podmiotu błędnie wpisanego do ewidencji fotolia.pl

Interes prawny w postępowaniu dotyczącym aktualizacji ewidencji gruntów i budynków uprawniający do żądania wszczęcia takiego postępowania, będą miały również osoby, które, pomimo, że nie powinny być ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, to w ewidencji widnieją – taka teza wynika z niedawnego wyroku WSA w Białymstoku.

Skarżący wniósł do starosty o sprostowanie EGiB poprzez wpisanie jako właściciela Skarbu Państwa zamiast gminy, a także poprzez wpisanie samego wnioskodawcy jako władającego nieruchomością.

Wnioskodawca uzasadniał, że po reformie samorządowej w roku 1989 urząd miasta stał się nieistniejącą jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Starosta zamiast wykreślić zapis: urząd miasta i wpisać aktualną nazwę jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, wykreślił zapis: Skarb Państwa i w ten sposób gmina przez pomyłkę stała się właścicielem działki i zawierała z wnioskodawcą bezprawne umowy dzierżawy tej działki.

WSA uznał, że odmowa wszczęcia postępowania w sprawie sprostowania zapisów w rejestrze gruntów była słuszna, bowiem wniosek skarżącego – jako wniosek nie pochodzący od strony postępowania administracyjnego, od początku nie mógł skutecznie uruchomić tego postępowania.

Wniosek o zmianę wpisu w EGiB może pochodzić od określonego kręgu podmiotów, które mogą być wykazane w ewidencji, a są wymienione w art. 20 ust. 2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Pgk).

Zatem interes prawny w żądaniu wszczęcia postępowania aktualizacyjnego mają jedynie podmioty wymienione w przepisach Pgk, a także podmioty, które widnieją w EGiB, a nie powinny być ujęte w tej ewidencji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 08.12.2022 r., sygn. II SA/Bk 744/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 20 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak