Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strategia Inwestycyjna Instrumentu Zielonej Transformacji Miast

Strategia Inwestycyjna Instrumentu Zielonej Transformacji Miast fotolia.pl

Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy opublikowana została Strategia Inwestycyjna Instrumentu Zielonej Transformacji Miast, przyjęta przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem inwestycji jest wsparcie zielonej transformacji poprzez zapewnienie środków na finansowanie określonych typów inwestycji wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń czy przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej.

Instrument obejmuje wsparcie dłużne w formie pożyczek, w tym udzielanych na warunkach preferencyjnych, z możliwością umorzenia do 100 proc. Koszt spłaty pożyczki nie będzie obciążał ostatecznych odbiorców, w tym samorządów.
Zasada ta nie ma zastosowania do projektów inwestycyjnych, które generują wystarczający poziom przychodów lub oszczędności kosztów.

Wsparcie otrzymają projekty w zakresie:

 • zwiększania efektywności energetycznej budynków użytkowych,
 • energooszczędnych technologii oświetlenia dróg i przestrzeni publicznych,
 • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej,
 • rozwoju inwestycji samorządowych zwiększających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • rozwoju infrastruktury transportu zeroemisyjnego (pieszego, rowerowego) zintegrowanego z transportem zbiorowym,
 • tworzenia wielofunkcyjnych, otwartych przestrzeni publicznych,
 • zwiększenia terenów zieleni w miastach, w tym nowe nasadzenia drzew i krzewów,
 • zakładania terenów zieleni na obszarach poprzemysłowych, powyrobiskowych oraz innych zdegradowanych terenach miejskich,
 • technologii typu smart city, w tym inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą z obszaru adaptacji do zmian klimatu,
 • rozwoju powszechnych systemów monitoringu powietrza, ostrzegania o zagrożeniach w miastach,
 • budowy systemów zarządzania (monitoring zużycia wody, paliw energii elektrycznej i cieplnej, monitoring gospodarki odpadami) na poziomie miasta.

W ramach realizacji każdej z inwestycji uwzględnione zostaną aspekty dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, m.in. usuwanie barier architektonicznych (schody, progi, uszkodzona nawierzchnia) w przestrzeni publicznej i na terenach zieleni.

Planowany termin uruchomienia naboru to I kw. 2023 r.

Zadania związanie z wdrażaniem Instrumentu zostaną powierzone Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). Projekty realizowane będą głównie w miastach i na terenie podmiotów tworzących Miejskie Obszary Funkcjonalne (wyznaczone w Strategii Rozwoju Województw, z preferencją dla tych, które opracują strategie rozwoju ponadlokalnego).

Zasady działania Instrumentu określa Strategia Inwestycyjna Instrumentu, która jest dostępna tutaj

Źródło: KPO

Śr., 23 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba