Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłaty za udostępnienie kanału technologicznego nie można określić w uchwale

Opłaty za udostępnienie kanału technologicznego nie można określić w uchwale fotolia.pl

Rada powiatu w sposób istotny naruszyła prawo oraz zmodyfikowała ustawowe regulacje w uchwale, w której określono stawki opłat za udostępnienie kanału technologicznego, podwyższono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla reklam świetlnych i podświetlanych oraz ustanowiono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w razie awarii urządzeń umieszczonych w tym pasie.

Wojewoda Lubelski, który stwierdził nieważność omawianej uchwały w ww. zakresie, wskazał radzie, że stawki opłat za udostępnienie kanału technologicznego reguluje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego. Zatem, skoro rozporządzenie i ustawa o drogach publicznych kompleksowo regulują tę kwestię, rada powiatu przekroczyła delegację ustawową.

W zakresie podwyższenia stawek dla reklam świetlnych i podświetlanych, organ nadzoru przypomniał radzie, że ustawa o drogach publicznych w art. 40 ust. 9 wymienia enumeratywnie przesłanki różnicowania stawek omawianych opłat. Wobec tego rada nie może – ustalając różne stawki opłat – brać pod uwagę innych czynników, niż te wymienione w ustawie. Nadto, nie można różnicować wysokości stawek w zależności od zastosowania lub braku podświetlenia/oświetlenia obiektu budowlanego.

W ocenie wojewody, rada powiatu również wykroczyła poza upoważnienie ustawowe przy uchwaleniu stawek w razie awarii urządzeń umieszczonych w pasie drogowym. Art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych nie określa okoliczności, w jakich stawka opłaty jest pobierana. Co istotne, kwestie zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami a zlokalizowanymi w pasie drogowym szczegółowo reguluje art. 40 ust. 14-14b ww. ustawy. W konsekwencji organ nadzoru uznał, że i w tym przypadku rada powiatu nie ma kompetencji do ponownego regulowania ww. kwestii w uchwale.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 05.09.2022 r., znak: PN-II.4131.327.2022

Źródło: edziennik.lublin.uw.gov.pl 

Niedz., 18 Wrz. 2022 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak