Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Nie można nakazać wójtowi udostępnienia danych osobowych osoby trzeciej

Z wokandy. Nie można nakazać wójtowi udostępnienia danych osobowych osoby trzeciej fotolia.pl

Prezes UODO nie posiada uprawnień do nakazania administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu udostępnienia danych osobowych osoby trzeciej – orzekł WSA w Warszawie.

Wskazane stanowisko sąd zajął rozpoznając skargę na postanowienie Prezesa UODO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku osoby fizycznej o nakazanie wójtowi udostępnienia danych osobowych samoistnego posiadacza nieruchomości gruntowej, dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Przepis art. 58 ust. 6 RODO stanowi, że każde państwo członkowskie może przewidzieć w swoich przepisach, że jego organowi nadzorczemu (w Polsce – Prezesowi UODO) przysługują także inne uprawnienia. Do polskiego porządku prawnego nie zostały wprowadzone takie uprawnienia. Dodatkowo, obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera podobnych przepisów.

Postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa UODO służy kontroli przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych i jest ukierunkowane na wydanie decyzji administracyjnej w trybie art. 58 ust. 2 RODO.

Zatem, skoro według obowiązujących przepisów nie jest możliwe nakazanie wójtowi udostępnienia skarżącemu danych osobowych osoby trzeciej, to taki wniosek nie może skutecznie zainicjować postępowania z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego rodzaju postępowania.

W takim przypadku Prezes UODO prawidłowo stwierdził brak kompetencji do prowadzenia postępowania z wniosku skarżącego. Brak podstaw prawnych do podjęcia procedury w przedmiocie udostępnienia danych osobowych osoby trzeciej, słusznie skutkowało wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Reasumując, polski ustawodawca nie rozszerzył kompetencji Prezesa UODO o dodatkowe uprawnienia w omawianym zakresie. Skutkiem powyższego jest brak uprawnienia naprawczego organu w postaci możliwości wydawania rozstrzygnięć nakazujących administratorowi udostępnienie danych osobowych osób trzecich.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10.01.2022 r., sygn. II SA/Wa 745/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Sob., 18 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak