Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Wynagrodzenie geodety jako koszt postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

Z wokandy. Wynagrodzenie geodety jako koszt postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości fotolia.pl

Praca geodety powołanego zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego, działającego z upoważnienia organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe, stanowi koszt tego postępowania, podlegający rozliczeniu pomiędzy stronami – orzekł NSA.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca kwestionowała zasadność obciążenia jej kosztami postępowania rozgraniczeniowego, bowiem jej zdaniem to strona przeciwna miała interes prawny w dokonaniu rozgraniczenia.

NSA opierając się na art. 262 § 1 pkt 2 kpa, wskazał że koszty postępowania, których poniesienie nie jest ustawowym obowiązkiem organu, obciążają strony, a w wypadku kosztów rozgraniczenia obciążają one strony będące właścicielami rozgraniczanych nieruchomości, według zasady wyrażonej w przepisie art. 152 kc.

Sąd podkreślił, że postępowanie rozgraniczeniowe toczy się w interesie obu stron. Trudno uznać, że takie postępowanie nie dotyczy interesu prawnego wszystkich właścicieli nieruchomości skoro jego efektem jest ustalenie granicy, czyli zasięgu wykonywania prawa własności do wydzielonych tymi granicami terenów. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, która ze stron zainicjowała postępowania rozgraniczeniowe, a także i to, że do wydania decyzji nie doszło.

NSA przypomniał, że organ dopiero wraz z wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę, bądź też po umorzeniu postępowania administracyjnego w drodze postanowienia ustala wysokość kosztów tego postępowania, osobę zobowiązaną do ich poniesienia i wówczas obciąża ją tymi kosztami.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.02.2022 r., sygn. I OSK 931/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 3 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak