Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czynność techniczna w przedmiocie nadania numeru porządkowego musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Orzeczenie WSA

Czynność techniczna w przedmiocie nadania numeru porządkowego musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Orzeczenie WSA fotolia.pl

Nadanie numeru porządkowego dokonywane jest w formie czynności z zakresu administracji publicznej i jest to czynność o charakterze technicznym, wymagająca wyczerpującego wskazania okoliczności faktycznych i prawnych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, wskazując na ugruntowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych w tym przedmiocie.

Stan faktyczny w sprawie rozpatrywanej przy okazji zapadłego orzeczenia dotyczył skargi wniesionej na czynność wójta gminy w przedmiocie ustalenia, z urzędu, numeru porządkowego budynku mieszkalnego.

WSA przypomniał także, że czynność nadania numeru porządkowego nieruchomości jest następstwem wykonania przez organ gminy zadań, których podstawa prawna wynika z art. 47a ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sąd zaznaczył, iż na każdy organ administracji jest nałożony obowiązek wyczerpującego wskazania okoliczności faktycznych i prawnych, którymi kierował się przy podejmowaniu rozstrzygnięcia. Uwaga ta dotyczy także podjęcia czynności z zakresu administracji publicznej w przedmiocie nadania, zmiany, lub odmowy nadania, czy też odmowy zmiany numeru porządkowego, z tego powodu, iż bezsprzecznie wywiera wpływ na sferę praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, na której znajduje się budynek, którego dotyczy zmiana numeru porządkowego. Jak zauważył WSA, nieprzedstawienie motywów stanowiska organu w sytuacji, kiedy czynność dotyczy nadania, zmiany, odmowy zmiany, czy odmowy nadania nowego numeru porządkowego, uniemożliwia dokonanie przez Sąd kontroli legalności takiej czynności. Ponadto, z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika prawo każdego obywatela do podania podstawy prawnej, na jakiej organ podjął konkretną działalność. Brak wskazania motywów podjętej czynności, czyni tę czynność bezskuteczną, ponieważ została podjęta z naruszeniem powyższych zasad.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dn. 29.03.2022 r., syg. II SA/Bk 25/22. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA

Czw., 28 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz