Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozmowa z przedsiębiorcami

Rozmowa z przedsiębiorcami fotolia.pl

- W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przyjęliśmy zasadę rozmów z przedsiębiorcami. Ten dialog odbywa się nie tylko przy okazji spotkań poza ministerstwem, ale także w ministerstwie, także w zespołach trójstronnych, zespołach doradczych - mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk otwierając VIII Forum Przedsiębiorców Małopolski.

W spotkaniu, zorganizowanym 23 października 2017 r. w Krakowie przez "Dziennik Polski" we współpracy z kluczowymi organizacjami gospodarczymi w Małopolsce uczestniczył także wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Tematem jego rozmów z przedsiębiorcami są prace nad ustawami związanymi z kodeksem urbanistyczno-budowlanym oraz program Mieszkanie Plus.

- Pokazujemy korzyści z programu Mieszkanie Plus, z punktu widzenia nowej ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości dla samorządowców, przedsiębiorców, projektantów i oczekujących na mieszkania – informował wiceminister Tomasz Żuchowski.

Temat konferencji: "Drogi rozwoju. Infrastruktura i transport motorem polskiej gospodarki", był zachętą do podkreślenia, że MIB przykłada dużą wagą do prac nad sprawiedliwym podziałem ryzyka w publicznych kontraktach infrastrukturalnych. Trwa proces optymalizacji zamówień publicznych, w którym uczestniczą partnerzy społeczni. Eksperci gospodarczy uczestniczyli m.in. w procesie poprawiania systemu zamówień publicznych i nadal w nim uczestniczą - w formule zespołów trójstronnych, rad i zespołów doradczych.

- Rząd premier Beaty Szydło realizuje przedwyborcze zapowiedzi. W obszarze infrastruktury oznacza to przywrócenie trzech wartości, na których opiera się gospodarka: partnerskich relacji zamawiającego i wykonawcy, dialogu społecznego i dobrego rządzenia. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest otwarte na nowe idee i rozwiązania prawne, które w konsultacjach publicznych proponują sami zainteresowani – mówił minister A. Adamczyk.

Minister przypomniał, że zasada konsultacji obowiązuje we wszystkich obszarach działalności MIB: budowie dróg, przyspieszenia inwestycji na kolei czy wdrożenia programu Mieszkanie Plus. W tych wszystkich zadaniach jest miejsce na dobre praktyki, pomysły i propozycje zmian. MIB dokonało dofinansowania i aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Limit środków przeznaczonych na realizację programu został zwiększony do 135 mld zł. Celem MIB jest tworzenie pełnych ciągów komunikacyjnych, dlatego rząd podjął bardzo ważną decyzję o przyspieszeniu realizacji brakującego odcinka autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową i kontynuacji budowy A2 od Warszawy na wschód. Inwestycje realizowane w programie drogowym zapewnią spójność terytorialną i umożliwią rozwój regionów, a także usprawnią połączenia międzynarodowe.

Dzięki staraniom rządu przyspiesza realizacja ważnych ciągów komunikacyjnych, m.in. Via Carpatia i Via Baltica, które mają strategiczny charakter dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ich budowa pozwoli na wykorzystanie atutu wynikającego z położenia naszego kraju. Przez Polskę przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, w tym te łączące Europę Północną i Południową.

Z inicjatywy MIB uproszczono i przyspieszono procedury związane z przygotowaniem oraz realizacją inwestycji kolejowych. Zaktualizowany został Krajowy Program Kolejowy oraz zmieniona ustawa o transporcie kolejowym. Działania te umożliwiają spółce PKP Polskie Linie Kolejowe realizację ambitnego programu modernizacji polskich kolei. Dla sprawnej realizacji inwestycji na kolei niezbędne było przywrócenie dialogu z branżą. To bardzo istotne, by wiedza, doświadczenie i propozycje fachowców w dziedzinie inwestycji kolejowych zostały wykorzystane i wysłuchane. By usprawnić proces inwestycyjny i wyciągać wnioski z doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań, przywrócono regularne spotkania przedstawicieli sektora kolejowego w ramach Forum Inwestycyjnego. Podobne podejście zastosowano w kontaktach z przedstawicielami branży budownictwa drogowego, gdzie powołana została Rada Ekspertów. W wielu kwestiach udało się już wypracować kompromis oczekiwany przez rynek.

MIB przygotowało również program wieloletni "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", na który zaplanowano 27 mld zł. Dokument ten ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczących zarządzania infrastrukturą kolejową.

- Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych. Program jest szansą nie tylko dla polskiej kolei, która po latach zaniedbań odzyskuje zaufanie pasażerów i staje się atrakcyjna dla przewoźników, ale także dla polskiej gospodarki - pozwoli bowiem na planowanie prac utrzymaniowych i remontowych w cyklu wieloletnim – podkreślił A. Adamczyk.

Rząd realizuje również Narodowy Program Mieszkaniowy, którego elementem jest pakiet Mieszkanie Plus, odpowiadający na aktualne problemy mieszkalnictwa w Polsce. Najważniejsze cele to zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych, zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa warunków mieszkaniowych i stanu technicznego mieszkań. O najem mieszkań wybudowanych w ramach Mieszkania Plus mogą ubiegać się wszyscy obywatele.

MIB pracuje także nad regulacją i uproszczeniem całego procesu inwestycyjnego. Celem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli. Kodeks ma zapewnić efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz wzmocnić partycypację społeczną w rozstrzygnięciach przestrzennych na wszystkich poziomach planowania – tak, aby ograniczyć przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnych. W konsultacjach projektu kodeksu aktywnie uczestniczyli przedsiębiorcy i branża budowlana.

Prezentacja wiceministra Tomasza Żuchowskiego na temat prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i Krajowego Zasobu. Nieruchomości (PDF 825.44 KB)

Źródło: mb.gov.pl

Pt., 27 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun