Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i alfabet łaciński

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i alfabet łaciński fotolia.pl

Listopadowe posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego w dn. 21 listopada zdominowane zostało przede wszystkim przez problem formatu załączników graficznych do podjętych uchwał oraz sposób pisowni nazwisk obcych w rejestrze PESEL.

Na wstępie z porządku obrad zdjęte zostały dwa punkty dotyczące zaopiniowania odpowiednio:
  1. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków technicznych dla sprzętu oraz oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO;
  2. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.

Przyczyną takiej decyzji była niezakończona procedura uzgodnień międzyresortowych.

W ten sposób w porządku obrad pozostały do rozstrzygnięcia cztery projekty:

  1. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych. W projekcie tym największe wątpliwości wzbudziło ograniczenie wielkości załączanych plików. Jest to o tyle istotne, że niektóre uchwały ze względu na swoją specyfikę posiadają obszerne załączniki graficzne – najlepszym przykładem mogą tu być projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowa praktyka prowadziła do fikcji polegającej na drukowaniu w dzienniku urzędowym mapy przeskalowanej niejednokrotnie z rozmiaru A0 na rozmiar A4 i z koloru na skalę szarości. W konsekwencji część graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przypominała szarą plamę, z której nikt nie mógł nic odczytać. Przy elektronizacji dzienników urzędowych warto byłoby rozważyć sposób postępowania wobec materiałów tego typu – co właściwy resort rozważy. Drugim dyskusyjnym punktem było pojęcie „podpisu elektronicznego organu”. Obowiązująca ustawa o podpisie elektronicznym nie przewiduje bowiem podpisu elektronicznego wystawianego na dany podmiot, lecz jedynie na konkretne osoby fizyczne. Ostatecznie przyjęto, iż kwestia ta stanie się przedmiotem ponownej analizy. Przedstawione wątpliwości nie uniemożliwiły jednak wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Projekt został pozytywnie zaopiniowany;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi. Projekt został pozytywnie zaopiniowany;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców. Tutaj nie było większych wątpliwości o charakterze merytorycznym. Problem interpretacyjny pojawił się natomiast na tle pojęcia pisania imienia i nazwiska cudzoziemca w rejestrach w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim. Przy takim sformułowaniu nie jest jasne jak należy traktować obce znaki diakrytyczne. Wobec faktu, że na posiedzeniu nie był obecny nikt kto byłby w stanie wyjaśnić problem ustalono, że strona samorządowa otrzyma ustosunkowanie się na piśmie do zgłoszonej wątpliwości. Projekt jednak zaopiniowano pozytywnie.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Czw., 24 Lst. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski