Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Plan wydatkowania środków w 2012 r. w programach unijnych

Plan wydatkowania środków w 2012 r. w programach unijnych fotolia.pl

Rada Ministrów podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia przyjęła Plan wydatkowania środków w 2012 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.

Plan opracowano ze względu na potrzebę utrzymania wysokiego tempa absorpcji środków unijnych i otrzymywania refundacji z Komisji Europejskiej. Minimalny cel wydatkowania – ponad 153,2 mld zł w skali NSRO 2007-2013 – określono na poziomie wydatków, jakie będą certyfikowane do Komisji Europejskiej do końca 2012 r. Zaplanowano, że na rok 2012 będzie to kwota 50,4 mld zł.

Zgodnie z szacunkami MRR, kwota 50,4 mld zł pozwoli wnioskować do KE 
o płatności okresowe na poziomie 30,6 mld euro (według kursu 1 euro – 4 zł). Oznaczać to będzie wykorzystanie ogólnej puli środków przyznanych Polsce na poziomie ok. 46 proc.

Plan wydatkowania środków w 2012 r. w programach współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z instytucjami zaangażowanymi w realizację tych programów.

Źródło: KPRM

Pon., 19 Mrz. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka