Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O wyzwaniach dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wywiad z Krzysztofem Dąbrowskim

O wyzwaniach dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wywiad z Krzysztofem Dąbrowskim na zdjęciu: Krzysztof Dąbrowski

„Legislacja, zarówno krajowa, jaki i unijna jest tematem wymagającym szczególnego zaangażowania” – przyznaje Krzysztof Dąbrowski, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Jakie wyzwania stoją przed branżą? Czy pandemia w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie Izby? I które działania uważane są za priorytetowe?

Jakie są główne obszary działań Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”?

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Od niemal 30 lat zabiegamy o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania naszego sektora. Reprezentujemy interesy członków Izby na forum ogólnopolskim, wobec organów państwowych i samorządowych. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają przepisy prawa, monitorując ich zmiany i przedstawiając propozycje modyfikacji na podstawie otrzymanych uwag. Przy Izbie działają zespoły eksperckie – Zespół ds. benchamarkingu, Zespół ds. ścieków, czy powołany ostatnio Zespół ds. implementacji dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, których celem jest wypracowanie konstruktywnych wniosków i korzystnych rozwiązań dla całej branży. Organizujemy tematyczne konferencje, szkolenia, webinaria i kursy zawodowe. Wydawany przez Izbę kwartalnik „Wodociągi Polskie” oraz Zeszyty IGWP są cennym źródłem informacji dla firm wodociągowych. Trudny czas pandemii zaowocował wprowadzeniem nowych aktywności w naszej bieżącej działalności. W ramach działającej już platformy WOD-KAN 2.0. przygotowujemy wirtualne targi, które w czasie, kiedy nie możemy spotkać się bezpośrednio, uzupełniała brak Targów WOD-KAN – największej krajowej imprezy dedykowanej branży. Naszym założeniem jest to, aby platforma funkcjonowała przez cały rok, dostarczając informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych wykorzystanych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Mimo wszystko wierzymy, że w maju 2022 r. będziemy mogli jako Izba zaprosić Państwa do Bydgoszczy na kolejne święto branży.

Które problemy w tym obszarze wymagają najpilniejszych działań i dlaczego?

Legislacja, zarówno krajowa, jaki i unijna jest tematem wymagającym szczególnego zaangażowania. Od kilku miesięcy obserwujemy proces taryfikacji – gminy i przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne ustalają ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na najbliższe trzy lata. Jak wynika z danych opublikowanych na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na dzień 9 lipca 2021 r. w przypadku 798 przypadków organ regulujący wydał decyzje odmawiające zatwierdzenia taryf. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jako reprezentant sektora wodociągowo-kanalizacyjnego na bieżąco monitoruje toczący się proces - w dniu 22 lipca br. spotkałem się z Zarządem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Prezesem Wód Polskich panem Przemysławem Dacą oraz Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym panem Pawłem Rusieckim.  W trakcie mojego pierwszego spotkania z przedstawicielami Wód Polskich poruszono kilka kwestii. Najważniejszą było właśnie przedstawienie opinii branży wodociągowo-kanalizacyjnej w temacie związanym z procedowaniem taryf za wodę i ścieki. Spotkanie odbyło się w miłej i konstruktywnej atmosferze. Uzgodniono potrzebę częstszych roboczych spotkań w sprawach dotyczących zagadnień legislacyjnych, taryfowych i technicznych. Liczę, że wspólnie uda się wypracować takie rozwiązania prawne, które będą ukierunkowane na mieszkańców i przedsiębiorstwa przemysłowe, ale pozwolą także firmom wodociągowo-kanalizacyjnym na zachowanie pełnej płynności finansowej. Aktualnie trwają także prace nad zmianą przepisów ustawy Prawo wodne. W dniu 21 lipca br. podczas Komisji Środowiska Senatu RP, które dotyczyło rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne przedstawiłem krytyczne uwagi branży wodociągowo-kanalizacyjnej do przedstawionych propozycji. Kolejną istotną kwestią jest problematyka wód opadowych i roztopowych – brak uregulowań prawnych w tym obszarze powoduje szereg niejasności. Niewątpliwie dużym wyzwaniem stojącym przed branżą jest implementacja przepisów unijnych do prawa krajowego. Na wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Polska ma dwa lata. Prawdopodobnie będzie to oznaczało konieczność nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Sprawuje Pan funkcję Prezesa Izby od lipca. Jakie działania są dla Pana priorytetowe?

Monitorowanie procesu legislacyjnego to kwestia szczególnie ważna. Chciałbym, aby Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” aktywnie uczestniczyła w procesie tworzenia prawa dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, o czym mówiłem już wcześniej. Zależy mi także na integrowaniu i pozyskiwaniu nowych członków, aby głos Izby był głosem branży, a podejmowane działania umacniały jednomyślność środowiska.

Jak układała się dotąd współpraca z samorządami i jakie są w tej kwestii plany na przyszłość?

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” prowadzi współpracę z korporacjami samorządowymi w takich zakresach i na takich płaszczyznach, jakie są wspólne dla poszczególnych organizacji. Dla mnie jest to nowy obszar działania, ale ranga takich organizacji jak Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, czy Związek Powiatów Polskich jest bardzo istotna w wielu aspektach legislacyjnych i opiniotwórczych dotyczących branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Sprawy dotyczące taryf za wodę i ścieki, ustalanie aglomeracji, prace nad ustawodawstwem dot. wód opadowych i roztopowych, implementacja różnego rodzaju dyrektyw unijnych nie powinny odbywać się bez konsultacji pomiędzy wymienionymi korporacjami a IGWP. Wspólne stanowisko w wielu kwestiach związanych z szeroko rozumianą branżą wodociągowo – kanalizacyjną (budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, gospodarka osadowa, mała i duża retencja wód opadowych i roztopowych) pozwoli na wypracowanie takich rozwiązań, które będą korzystne dla mieszkańców, zarówno miast, jak i obszarów wiejskich, z jednoczesnym zachowaniem umiarkowanych cen za usługi firm wodociągowych.

Izba prowadzi też działalność doradczą i szkoleniową. Na jakich tematach się koncentruje i do kogo skierowane są te szkolenia?

Jedną z działalności statutowych Izby jest organizacja szkoleń, dzięki którym docieramy do niemal całej branży wod-kan, służąc pomocą nie tylko swoim członkom, ale także wszystkim zainteresowanym, borykającym się z bieżącymi problemami sektora. Zakres działań w obszarze kształcenia jest bardzo szeroki. IGWP oprócz typowych szkoleń organizuje warsztaty, kursy zawodowe, konferencje, a nawet zagraniczne wyjazdy techniczne. Pandemia zmusiła nas do przeniesienia części działań do internetu, co poszerzyło naszą ofertę o webinaria i konferencje online. Dzięki łączności sieciowej docieramy do jeszcze większej rzeszy odbiorców. Tematyka organizowanych wydarzeń jest niezwykle szeroka – od prawa i ekonomii po zagadnienia technicznie, BHP, obsługę BOK, a nawet bezpieczeństwo, również cyfrowe. Uczestnicy zawsze znajdą tematy najbardziej aktualne – na bieżąco śledzimy bowiem zmiany legislacyjne (np. w Prawie wodnym czy dyrektywach unijnych), wyszukujemy nowości techniczne (które najczęściej przedstawiane są podczas konferencji online – m.in. z cyklu  # must have branży wod-kan), staramy się wspomagać w sferze ekonomicznej (np. podczas szkoleń z obszaru taryf za wodę i ścieki). Nie zostawiamy branży bez pomocy w obszarze dokształcania pracowników – organizowane kursy zawodowe pomagają podnieść kwalifikacje, jak również wprowadzić nowego pracownika w arkana działań m.in. stacji uzdatniania wody czy oczyszczalni ścieków. Działalność szkoleniową Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” można podsumować zdaniem – każdy znajdzie coś dla siebie.

Pt., 30 Lp. 2021 0 Komentarzy
Małgorzata Orłowska
sekretarz redakcji Małgorzata Orłowska