Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warto ubiegać się o środki zewnętrzne – wywiad z Andrzejem Ciołkiem

Warto ubiegać się o środki zewnętrzne – wywiad z Andrzejem Ciołkiem fotolia.pl

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych staje się priorytetem w samorządach. Tak jest w powiecie gołdapskim. O tym, co dzięki nim można osiągnąć Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z Andrzejem Ciołkiem, członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, starostą gołdapskim.

Andrzej Ciołek: Ostatnie lata to dla powiatu gołdapskiego czas intensywnego rozwoju. Praca Zarządu Powiatu oraz Radnych Powiatu gołdapskiego pozwoliła urzeczywistnić wiele przedsięwzięć, czego efektem stała się poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie standardów opieki zdrowotnej, doposażenie bazy dydaktycznej szkół - co ewidentnie przełożyło się na poziom satysfakcji mieszkańców i turystów.

Dziennik Warto Wiedzieć: Ma Pan na myśli środki unijne?

AC: Miedzy innymi. Wielką szansą na rozwój powiatu są liczne, możliwe do uzyskania, środki z funduszy europejskich. Wszyscy, którzy mieli do czynienia z pozyskiwaniem funduszy, wiedzą, jak wielkiej energii wymagają starania o każdą złotówkę przeznaczoną na poprawę komfortu życia w naszym powiecie. Priorytetem ostatnich lat było wykorzystanie tych środków w możliwie najefektywniejszy sposób.

Wszystkie inwestycje, remonty i projekty realizowane w latach 2010-2014 opiewają na kwotę ponad 42 mln zł, w tym 35 mln zł to środki zewnętrzne jakie wpłynęły do powiatu. Z kolei, wg rankingu beneficjentów RPO (2007-2013), opracowanego w 2014 roku przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, powiat gołdapski zajął drugie miejsce w województwie, biorąc pod uwagę wartość dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

DWW: A na jakie konkretnie projekty powiat pozyskał lub właśnie pozyskuje pieniądze?

AC: Jedną z największych zewnętrznych inwestycji realizowanych w powiecie jest na pewno nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Inwestycja za 14 milionów złotych powstaje przy ulicy Mazurskiej. Decyzja o jej budowie to szczęśliwy finał starań wojewody warmińsko-mazurskiego Marian Podziewskiego, byłego burmistrza Gołdapi Marka Mirosa i moich.

Nową siedzibę będzie miał również Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi (za kwotę ponad 2 mln zł). Budynek powstaje przy ul. Wojska Polskiego. Środki na powyższe inwestycje pochodzą z budżetu państwa. Powiat ma też w planach dokończenie inwestycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Inne projekty to choćby „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wartość projektu to ponad 510 tys. z, z czego dotacja to prawie 440 tys. zł.

DWW: A środki rządowe? Czy są projekty z ich wykorzystaniem?

AC: Jak najbardziej. Starostwo powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi realizują trzecią już edycję projektu „On, ty i ja na tej samej drodze”, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Projekt jest dofinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”. Łączna wartość projektów trzech edycji to ponad 370 tys. zł. Powiat skorzystał też  z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymały i z sukcesem je wykorzystały: GoldMedica sp. z o.o., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Przedszkole Samorządowe Nr 1, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

Realizowaliśmy również działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych poprzez projekt „Mój cel przedsiębiorczość” o wartości prawie 5 mln zł. W dwóch edycjach projektu dotacje zostały udzielone 96 uczestnikom projektu, w tym 30 z terenu powiatu gołdapskiego. Kwota przyznanych dotacji inwestycyjnych wraz ze wsparciem pomostowym dla uczestników I edycji wyniosła: ponad 4,2  mln zł.

Sięgnęliśmy również po środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na tzw. „schetynówki” pozyskaliśmy łącznie prawie 2 mln zł.

DWW: A inwestycje w oświatę?

AC: Tu też możemy się pochwalić. Pozyskaliśmy bowiem środki zewnętrzne z EFS na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego”. Jego wartość wyniosła ponad 683 tys. zł.

Ponadto starostwo powiatowe realizowało na rzecz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych projekt „Dobrze mieć zawód” - na który pozyskano z programu Kapitał Ludzki kwotę 750 tys. zł. Z kolei na rzecz uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizowaliśmy projekt „Pewnym krokiem w przyszłość” o wartości ponad 330 tys. zł.

DWW: Inwestycji jest i było sporo. Proszę zdradzić, co będzie priorytetem powiatu na przyszłość?

AC: Na pewno przyszłość gołdapskiego szpitala. Jedna z możliwości ratowania szpitala jest przekazanie zadań prowadzenia szpitala operatorowi zewnętrznemu. Powiat prowadzi rozeznane w tym temacie. Drugim wariantem jest budowa nowego szpitala przez prywatnego inwestora – najlepiej z pozyskaniem środków z UE.

Zanim jednak doszłoby do wybudowania nowego szpitala, konieczne jest dofinansowanie szpitala w kwocie 500 tys. zł rocznie, aby niwelować jego straty. Być może gminy powiatu gołdapskiego będą w stanie wesprzeć powiat w tym zakresie.

Losy szpitala są bliskie powiatowi, na co dowodem jest fakt, jak wielkie starania i prace poczyniono, by pozyskać 6,5 mln zł, które przeznaczono na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pozwoliło to zniwelować ponad jedenastomilionowy dług szpitala. Gdyby nie podjęte kroki, powiat spłacałby kredyt szpitala aż do roku 2020.

Istnieje jeszcze trzecia opcja dla gołdapskiego szpitala, mianowicie fuzja z innym dużym szpitalem, którego gołdapska „Goldmedica” byłaby filią.

Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Cały czas trwają rozmowy i rozeznania – wszystkie opcje są rozważane i decyzja, która zostanie podjęta będzie optymalna i najlepsza zarówno dla pacjentów, personelu, jak i powiatu.

Na pewno też chcemy pozyskiwać środki na termomodernizację budynków placówek oświatowych. Będziemy też bacznie się przyglądać możliwościom pozyskania pieniędzy na remont dróg, albowiem jest to bolączka wielu powiatów, w tym naszego.

Zdaję sobie sprawę, że pracy jest jeszcze wiele, jednak jestem głęboko przekonany o skuteczności naszych działań, których efekty są widoczne gołym okiem i zapewniam, że to nie koniec projektów inwestycyjnych, których realizacji nasz powiat tak bardzo potrzebuje.

DWW: Bardzo dziękuję za rozmowę.

AC: Dziękuję.

Pt., 6 Lst. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska