Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wnioski o dostęp do informacji publicznej - przedłużenie terminu

Wnioski o dostęp do informacji publicznej - przedłużenie terminu fotolia.pl

W jakich przypadkach można przedłużyć termin na załatwienie wniosku o dostęp do informacji publicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przywołanym przepisie wskazano, że wydłużenie terminu jest możliwe o ile informacja publiczna „nie może być udostępniona”. Chodzi zatem o sytuacje, w których obiektywnie organ nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w terminie 14-dniowym bez szkody dla realizacji innych zadań. Jeżeli wniosek dotyczy udzielania prostej informacji, gdzie organ nie musi podejmować dodatkowych czynności (np. dokonywać wymagającej dużo czasu anonimizacji) nie ma podstaw do zastosowania tego przepisu.

 W orzecznictwie wskazuje się, że z uprawnienia do przedłużenia terminu „może skorzystać wówczas, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zakresu (np. wniosek jest nieprecyzyjny, wielowątkowy, lub zachodzi wątpliwość, czy dotyczy informacji publicznej). Niedopuszczalne jest stosowanie art. 13 ust. 2 u.d.i.p. jedynie w celu "odroczenia" na okres do dwóch miesięcy obowiązku udostępnienia żądanej informacji publicznej.” (wyrok WSA w Olsztynie z 16 marca 2023 r. sygn.  II SAB/Ol 220/22 orzeczenia.nsa.gov.pl).

W wyroku NSA z 18 grudnia 2013 r. I OSK 1469/13 wskazano, że „podmiot udostępniający nie będzie mógł w sposób dowolny uzasadniać niedotrzymania terminu określonego w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. W grę mogą wchodzić jedynie takie powody, które są bezpośrednio związane z opóźnieniem w udostępnieniu konkretnej informacji publicznej. Konstrukcja tej regulacji jest analogiczna do postanowień art. 36 k.p.a., przy czym w art. 13 ust. 2 u.d.i.p wskazany jest nieprzekraczalny termin 2 miesięcy na udzielenie informacji publicznej. Termin ten ma charakter instrukcyjny.” (orzeczenia.nsa.gov.pl).

Dodam, że w przypadku „wielowątkowych” wniosków o dostęp do informacji publicznej nie ma przeszkód, aby w stosunku do części wniosku organ udzielił odpowiedzi w terminie 14-dniowym, a w pozostałym zakresie wymagającym pogłębionej analizy, zgromadzenia danych, przetworzenia informacji itp. przedłużyć termin załatwienia sprawy.

Pt., 2 Czrw. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel