Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Finansowanie z budżetu powiatu Społecznej Straży Rybackiej

Finansowanie z budżetu powiatu Społecznej Straży Rybackiej fotolia.pl

Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwalony przez radę powiatu może zawierać przepisy dotyczące jej finansowania przez powiat – wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką lub wyrazić zgodę na jej utworzenie w zakresie kontroli przestrzegania ww. ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Zasady sprawowania nadzoru nad Strażą oraz ramowy regulamin określający jej szczegółową organizację i sposób działania, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

Wobec braku uregulowania w ww. ustawie i rozporządzeniu kwestii dotyczących finansowania lub dofinansowania zakupu paliwa, umundurowania czy wyposażenia strażników, RIO przychyliło się do możliwości zawarcia odpowiednich zapisów dotyczących finansowania Straży w jej regulaminie.

Zatem skoro powiat został uprawniony do utworzenia Straży, to przysługuje mu prawo finansowego zaangażowania w działalność tej jednostki.

Wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 12.05.2022 r.

Czw., 2 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak