Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z orzecznictwa: Pełnomocnictwo do spraw niezwiązanych z działalnością organu publicznego nie stanowi informacji publicznej

Z orzecznictwa: Pełnomocnictwo do spraw niezwiązanych z działalnością organu publicznego nie stanowi informacji publicznej fotolia.pl

Brak „urzędowego” charakteru dokumentu w powiązaniu z jego treścią (sprawy niezwiązane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym) ma ten skutek, że również informacja o udzieleniu takiego pełnomocnictwa nie jest informacją publiczną i nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy – stwierdził WSA w Rzeszowie.

Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej skarżąca zwróciła się do wójta, czy osoba zatrudniona jako inspektor w urzędzie gminy, następnie zastępca wójta, a od 2018 r. wybrana na stanowisko wójta gminy była jednocześnie pełnomocnikiem spółki z o.o. i reprezentowała jej interesy w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz wykonywała inne zlecone jej zadania. W razie potwierdzenia tych okoliczności, skarżąca wniosła o udostępnienie skanów dokumentacji, tj. pełnomocnictwa, potwierdzeń wykonania zleconych działań, delegacji oraz wynagrodzenia za wykonane czynności i wydatków.

Wójt odmówił udostępnienia żądanych informacji stwierdzając, że żądanie wyrażone we wniosku nie stanowi informacji publicznej, bowiem nie dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną, a osoby prywatnej.

Sąd przyznał rację organowi, bowiem dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy nie jest dokumentem urzędowym. Zatem wniosek skarżącej nie odnosił się do publicznej sfery działalności wójta, nie dotyczył spraw obejmujących wykonywanie przez niego władzy publicznej, gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Dotyczył natomiast osoby fizycznej oraz kwestii prywatnych, a nie urzędowych organu samorządu gminnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 15.11.2021 r., sygn. II SAB/Rz 132/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 2 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak