Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP wnioskuje o zmiany w dochodach JST

ZPP wnioskuje o zmiany w dochodach JST fotolia.pl

Wprowadzenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach ze zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (zmiana art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) - to jeden z postulatów zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich w ramach inicjatywy „Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier”.

Uzasadniając takie rozwiązanie ZPP podniósł: "Zgodnie z przywołanym przepisem w definicji ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mieszczą się wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Skutkiem tego każda zmiana powodująca rozszerzenie grupy podmiotów mających prawo do rozliczenia się ryczałtem powoduje spadek dochodów jednostek samorządu terytorialnego z jednej strony i zwiększenie dochodów budżetu państwa z drugiej, pomimo braku zmiany zakresu zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową i samorządową. Przykładem jest chociażby ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, której skutkiem jest ubytek dochodów samorządów o 14 mld zł w perspektywie 10 lat, przy wzroście dochodów budżetu państwa o 16 mld zł.".

Czw., 3 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka