Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

KPO, infrastruktura i planowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej głównymi tematami wideokonferencji Zarządu ZPP

KPO, infrastruktura i planowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej głównymi tematami wideokonferencji Zarządu ZPP .

14 maja odbyła się kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich. Podczas spotkania omówione zostały najistotniejsze dla powiatów kwestie – tryb prac nad KPO, zmiany w systemie ochrony zdrowia a także kwestie związane z infrastrukturą.

Wideokonferencji przewodniczył Prezes Zarząd ZPP, Andrzej Płonka.

Grzegorz Kubalski mówił o trybie prac nad Krajowym Planem Odbudowy. W tym momencie dokumenty KPO poszczególnych państw członkowskich trafiły do specjalnie powołanego zespołu, który dokonuje ich wstępnego przeglądu na zlecenie Komisji Europejskiej. Następnie dokumenty te trafią do Parlamentu Europejskiego, gdzie podczas otwartych i publicznych dyskusji będą analizowane. Na tym etapie pojawi się również sugerowanie ewentualnych zmian. W Polsce toczą się natomiast prace specjalnie powołanego zespołu roboczego, złożonego z przedstawicieli strony rządowej i samorządowej. Z punktu widzenia powiatów, najistotniejszą kwestią jest wprowadzenie do KPO informacji o tym, że częścią reform, które są przewidziane a które mają poprzedzać wydatkowanie środków jest reforma związana z centralizacją nadzoru i funkcjonowania szpitali powiatowych. Podczas spotkania, które odbyło się kilka dni wcześniej z wiceministrem Waldemarem Budą zostało ustalone, że odwołania dotyczące centralizacji szpitali zostaną usunięte z KPO. Nie zatrzymuje to jednak samej reformy szpitali. Szczegóły co do tej kwestii mają zostać ogłoszone dopiero wraz z zaprezentowaniem zasad Nowego Ładu. To ogłoszenie ma nastąpić w którąś z sobót maja.

Grzegorz Kubalski poruszył też kwestię infrastruktury – jednym z najistotniejszych problemów jest obecnie opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę telekomunikacyjną. Mniej więcej dwa lata temu nastąpiła zmiana prawa, która obniżyła maksymalną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych pod potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej. Uzgodnienie sprzed dwóch lat było takie, że zmiana ta ma dotyczyć wyłącznie nowo utworzonych sieci. Tymczasem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pojawiły się wyroki korzystne dla przedsiębiorców, którzy podjęli próbę podważenia starych decyzji. To z kolei może oznacza duże straty dla budżetów powiatów. Związek Powiatów Polskich podjął interwencję w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O ile w kwietniu KPRM zapowiedziała interwencję legislacyjną w tej sprawie, tak obecnie stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby podejmowania takich działań dla pojedynczych wyroków sądowych. W praktyce oznacza to, że w tym przypadku samorządy zostały pozostawione same sobie ze strony administracji rządowej. ZPP zapowiedział jednak dalsze kroki w tej sprawie. Problem jest poważny o tyle, że w niektórych powiatach strata w dochodach tylko z tego tytułu jest liczona na kilka milionów złotych rocznie.

Informacje o najważniejszych sprawach bieżących przekazała też Bernadeta Skóbel. Na początku odniosła się do pytania w temacie oświaty. Powołany został zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli w ramach ministerstwa. Działający już od kilku lat zespół zajmuje się kwestiami w ramach Karty Nauczyciela, które powinny zostać znowelizowane. Obecnie zespół ma się zajmować podniesieniem pensum nauczycieli czy kwestią ścieżki awansu zawodowego. Dotychczasowe prace zespołu zostały ocenione pozytywnie.

Bernadeta Skóbel nawiązała też do kwestii zdrowia, przekazując informację z posiedzenia zespołu ds. zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie zamierza podejmować prac legislacyjnych dotyczących wdrażania wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nawiązała również do kwestii centralizacji w systemie ochrony zdrowia. Na ten moment, spośród trzech proponowanych rozwiązań, najbardziej brane pod uwagę jest wprowadzenie agencji rozwoju szpitalnictwa z możliwością przejmowania w czasowy zarząd szpitali samorządowych. Wciąż nie ma jednak szczegółowych danych co do tego, jak ten proces miałby wyglądać. Istotne jest jednak to, że w zapisach KPO wskazano, że wejście w życie ustawy ma nastąpić w II kwartale 2022 roku. Wynika z tego, że w najbliższym czasie nie można oczekiwać podania szczegółów rozwiązań resortu zdrowia. Nie jest to dobra informacja z punktu widzenia samorządów, biorąc pod uwagę chociażby kwestie inwestycyjne.

Wspomniano również o tym, że ma powstać nowy projekt ustawy nowelizujący ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych. Na ten moment projekt nie jest opublikowany nawet na stronach rządowego centrum legislacji. ZPP przesłało zapytanie o to, kiedy projekt trafi do konsultacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Padło także pytanie o to, co będzie się działo po 30 czerwca, który jest dniem wygasania sieci szpitali. Szpitale w sieci mają działać na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia, natomiast kwalifikacja do nowej sieci jest przesunięta do 1 października. Niewykluczone, że będzie wprowadzone kolejne przesunięcie terminu.

Podczas wideokonferencji poruszono też temat prezentacji Ministerstwa Finansów. Prezentacja powstała w ramach prac zespołu ds. przeglądy systemu finansów samorządu terytorialnego. Znalazły się w niej kwestia subwencji rozwojowej, ograniczenia skali dochodów, które trafiają z PIT-u do jst. Głównym źródłem subwencji rozwojowej miały być środki pochodzące z różnicy między PIT-em należnym jst zgodnie z obowiązującymi przepisami a PIT-em, który byłby otrzymany po wprowadzeniu reguł antycykliczności zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów. Strona samorządowa wskazała, że sama idea subwencji rozwojowej jest bardzo ciekawa jednak prace w tym zakresie zamarły i trafiły do ministerialnych szuflach. ZPP monitoruje tę sprawę.

Podjęto też temat nauki indywidualnej. Doświadczenia z nauki zdalnej pozwalałyby poszukiwać nowych optymalnych rozwiązań, w jaki sposób poradzić sobie z niektórymi wyzwaniami, jak np. nauczanie indywidualne. W tym zakresie pojawiał się jednak sprzeciw ze strony MEN. Przejście na tryb zdalny w odniesieniu do niektórych przypadków dałoby pewne oszczędności, jednak oszczędności te ograniczałyby się de facto do kosztów dojazdu nauczyciela. ZPP stoi na stanowisku, że w przypadkach, gdzie przejście na indywidualny tryb nauki wynika z sytuacji losowych, należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem rozwiązań, które umożliwiają prowadzenie zajęć dla całej grupy osób będących na podobnym poziomie edukacji. Temat będzie w dalszym ciągu kontynuowany.

Podczas wideokonferencji padł pomysł, by włączyć w rozmowy o najistotniejszych problemach polskich samorządów zarówno posłów opozycji, jak i przedstawicieli samorządów na poziomie Unii Europejskiej.

Pt., 14 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska