Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłata stała za odprowadzanie do wód – orzecznictwo pokazuje, że wciąż są problemy

Opłata stała za odprowadzanie do wód – orzecznictwo pokazuje, że wciąż są problemy fotolia.pl

Wydawać by się mogło, że orzecznictwo w zakresie naliczania opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód się ustabilizowało i wszelkie wątpliwości są rozstrzygane najdalej na poziomie rozstrzygnięć organów II instancji. Nic bardziej mylnego – ostatnio zapadło kolejne orzeczenie sądu administracyjnego w tego typu sprawie, tym razem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Sąd przypomniał w pierwszej kolejności o tym, że istotą pozwolenia wodnoprawnego jest określona w tej decyzji możliwość korzystania z wód lub też oddziaływania na te wody. Idąc dalej wskazał, że jak wynika z art. 268 ust. 1 pkt 3a Prawa wodnego opłatę pobiera się za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powinno następować za pośrednictwem otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemów kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, a zatem istnienie tych systemów kanalizacji jest warunkiem powstania obowiązku poniesienia opłaty za tę usługę wodną – zaznaczył WSA. Koniec końców Wojewódzki Sąd przypomniał o art. 271 ust. 1 Prawa wodnego, według którego wysokość opłaty stałej za odprowadzanie wód ustalają Wody Polskie, co oznacza w sposób oczywisty, że opłata stała może być ustalona tylko i wyłącznie za odprowadzanie wód, a nie za potencjalną możliwość takiego odprowadzania. W ocenie Sądu nie można z zasady dotyczącej ustalania wysokości świadczenia wywodzić zasady samej wymagalności tego świadczenia, tj. z zasady ustalania wysokości opłaty kreować zasadę dotyczącą powstania obowiązku uiszczenia tej opłaty. Jak zaznaczył WSA, organ uprawiony do ustalenia opłaty stałej nie może abstrahować od okoliczności faktycznych sprawy i poprzestawać wyłącznie na fakcie uzyskania przez dany podmiot ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, gdyż sam fakt wydania pozwolenia wodnoprawnego, tak jak wskazywał to Skarżący, nie stwarza rzeczywistej możliwości korzystania z określonej w nim usługi wodnej – ta rzeczywista możliwość aktualizuje się dopiero wówczas, gdy powstaną odpowiednie dla danej usługi urządzenia wodne. W okolicznościach omawianej sprawy miało to szczególne znaczenie, ponieważ Skarżący w odwołaniu od decyzji podnosił, że inwestycja objęta pozwoleniem wodnoprawnym nie została do chwili obecnej zrealizowana, a organ do tej okoliczności się nie odniósł – orzekł Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2021 r., II SA/Sz 559/20

Źródło: CBOSA

Śr., 28 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel