Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powtórzenie przepisu ustawy w regulaminie utrzymania czystości i porządku – liberalny wyrok WSA

Powtórzenie przepisu ustawy w regulaminie utrzymania czystości i porządku – liberalny wyrok WSA fotolia.pl

„Nie każde uchybienie […] koniecznym czyni skorzystanie przez Sąd z uprawnienia wynikającego z art. 147 § 1 P.p.s.a. Jeżeli dany przepis […] nie stanowi niedozwolonej modyfikacji innej obowiązującej normy prawa (ustawowej definicji, ustawowego zakresu odpowiedzialności), a jedynie jej powtórzenie lub przypomnienie, to naruszenie polegające na wykazywanym, niewątpliwym naruszeniu zasad techniki prawodawczej, nie stanowiło istotnego naruszenia prawa, które skutkować musiałoby stwierdzeniem nieważności […]” – to teza z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Jakie argumenty przedstawił Sąd?

Na wstępie WSA przyznał rację Prokuratorowi, że swoiste powtórzenie przepisów o odpowiedzialności opiekunów zwierząt domowych, wobec istnienia już w tym zakresie regulacji kodeksowych, co do zasady, było niewłaściwe – tym niemniej Sąd zauważył, iż Prokurator nie wskazał na taką modyfikację zasad odpowiedzialności opiekunów zwierząt spornymi postanowieniami regulaminu, która w sposób wykluczający się odpowiedzialność tą by kształtowała. Skład orzekający w omawianej sprawie za zasadną uznał ingerencję w treść aktu prawa miejscowego poprzez stwierdzenie jego nieważności w części albo poprzez wyeliminowanie go z obrotu prawnego w całości tylko wtedy, gdy został on dotknięty istotnym naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd dodał również, że w doktrynie zwraca się uwagę na to, iż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej nie może stanowić formalnego wzorca nadzorczej lub sądowej kontroli legalności aktów prawa miejscowego, a jedynie – i to wyjątkowo – wzorzec posiłkowy. Reguły wynikające z Zasad techniki prawodawczej nie powinny być kwalifikowane jako reguły „ważnego” dokonywania czynności prawodawczych, lecz jako reguły „poprawnego” dokonywania takich czynności. A zatem akt prawa miejscowego wydany z naruszeniem tych zasad będzie aktem wadliwym, ale ważnym – stwierdził WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 marca 2021 r., II SA/Sz 774/20

Źródło: CBOSA

Czw., 8 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel