Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego odniosło się do projektu ustawy o dokumentach paszportowych

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego odniosło się do projektu ustawy o dokumentach paszportowych fotolia.pl

Koncepcja umożliwienia bezpośredniego wglądu organom paszportowym (wojewodzie oraz konsulowi) do rejestru stanu cywilnego oraz rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie przez konsula zagranicznych aktów stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających stan cywilny, które znalazły się w projekcie ustawy o dokumentach paszportowych zyskały pozytywną ocenę Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Zwrócono jednak uwagę na pewne kwestie wymagające poprawy.

Analizując art. 38 projektu ustawy ZGWL zwraca uwagę na to, że organ paszportowy będzie posiadał możliwość wglądu wyłącznie do aktów stanu cywilnego znajdujących się w rejestrze stanu cywilnego. W opinii Zrzeszenia Gmin istotne znaczenie dla prowadzonych przez organy paszportowe postępowań może mieć też dostęp do rejestru uznań, który także znajduje się w rejestrze stanu cywilnego. W stanowisku zasugerowano, aby rozszerzyć zakres dostępu do danych w rejestrze stanu cywilnego o dane przechowywane w rejestrze uznań. Jak czytamy: „Otwieranie rejestrów państwowych dla podmiotów publicznych do realizacji ich ustawowych zadań jest rozwiązaniem, które w dobie elektronizacji winno być jak najszerzej stosowane”.

ZGWL odniósł się też do rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie przez konsula zagranicznych aktów stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających stan cywilny. O ile punkt ten został oceniony pozytywnie, tak niezrozumienie budzi zawężenie tej możliwości wyłącznie do sytuacji wskazanych w art. 45 ust. pkt 4 – to jest osobom przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którym nie nadano numeru PESEL w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy. „Powyższe rozwiązanie powoduje, wytworzenie sytuacji uznaniowości organu paszportowego i tym samym nierównego traktowania obywateli. Przytoczone kryteria są nieostre i tym samym będą powodowały ryzyko nadużyć. Omawiane rozwiązanie nie współgra także z propozycją utrzymania obligatoryjności transkrypcji aktu stanu cywilnego wyrażonej w art. 94 procedowanego projektu, gdzie jest zawarta w pkt. 4 przeredagowana treść art. 104 ust. 5 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego” – argumentuje ZGWL. Przedstawiciele Zrzeszenia zwracają uwagę, że sugerowane rozwiązanie umożliwi obywatelom oraz organom paszportowym sprawną realizację wniosku o paszport bez konieczności oczekiwania na transkrypcję aktu stanu cywilnego. Konsul wówczas przekaże wniosek o transkrypcję wraz z nadanym nr PESEL.

Wt., 16 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska