Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA o istotności naruszenia prawa w postaci pominięcia uchwałodawczego

NSA o istotności naruszenia prawa w postaci pominięcia uchwałodawczego fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny – rozpoznając sprawę dotyczącą legalności uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – wypowiedział się na temat tego, na ile niezrealizowanie wszystkich obowiązków wynikających z upoważnienia do wydania uchwały, czyli pominięcie uchwałodawcze, stanowi istotne naruszenie prawa.

W pierwszej kolejności Sąd nie podzielił poglądu, według którego brak pełnej realizacji upoważnienia ustawowego zawsze stanowi istotne naruszenie prawa – skutkujące stwierdzeniem nieważności uchwały/jej części (np. wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VIII SA/Wa 905/17 i powołane tam orzecznictwo).

Za trafne uznał natomiast stanowisko mówiące o tym, że naruszenie prawa poprzez pominięcie w treści aktu niektórych materii przekazanych do uregulowania w formie takiego aktu może być zaliczane do wad nieistotnych, w szczególności gdy skutki takiego zaniechania mogą zostać zniesione przez wydanie dodatkowej uchwały mającej niejako uzupełniający charakter (por. wyrok NSA z 17 listopada 2005 r., sygn. akt I OSK 797/05). NSA wskazał także, że dla oceny tego, czy pominięcie uchwałodawcze ma charakter istotnego naruszenia prawa, zasadne jest też wzięcie pod uwagę, czy pozbawienie bytu prawnego aktu czy jego części jest celowe (por. wyrok WSA w Olsztynie, sygn. akt I SA/Ol 540/16).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2020 r., II GSK 1107/20

Źródło: CBOSA

Pt., 25 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel