Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

30 września br. mija termin wyznaczenia koordynatorów ds. dostępności

30 września br. mija termin wyznaczenia koordynatorów ds. dostępności fotolia.pl

W ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określono środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie.

Jednym z obowiązków jakie ustawodawca przewidział w powołanym akcie prawnym jest - zgodnie z art 14 ust. 1 - wyznaczenie przez każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności. 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności, zgodnie z art 14  ust. 2 będzie należało w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 (plan działania ma obejmować w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez ten podmiot);
  3. monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 
Powołany katalog ma charakter otwarty, tak więc wyznaczony koordynator będzie mógł wykonywać także inne zadania, służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 
W ust. 3 powołanego art 14 uregulowano natomiast, że podmiot, który w myśl ustawy ma obowiązek wyznaczenia koordynatora, publikuje na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - na swojej stronie internetowej, dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności oraz treść jego planu działania. Opublikowanie danych kontaktowych powinno nastąpić niezwłocznie po wyznaczeniu koordynatora, natomiast planu działania niezwłocznie po jego przygotowaniu. 
 
Termin wyznaczenia koordynatorów ds. dostępności upływa 30 września 2020 r., co wynika wprost z art 59 komentowanej ustawy.

Sob., 5 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka