Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sierpniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – finansowanie geodezji, ustawa suszowa i przygotowania do wejścia w życie nowego PZP

Sierpniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – finansowanie geodezji, ustawa suszowa i przygotowania do wejścia w życie nowego PZP fotolia.pl

21 sierpnia 2020 roku odbyło się kolejne już zdalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zdominowały: dyskusja na temat finansowania wykonywania zadań z zakresu geodezji, wstęp do prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy oraz początek prac nad nowelizacją nowego PZP i częścią przygotowywanych do tej ustawy aktów wykonawczych.

Finansowanie zadań geodezyjnych – przeciwdziałajmy optymalizacjom, a co do dotacji…

Sprawa została podniesiona przez Związek Powiatów Polskich w związku ze stanowiskiem powiatów dolnośląskich w przedmiocie niedofinansowania wykonywania przedmiotowych zadań. ZPP przypomniał w piśmie o tym, że od lat wpływy z tytułu opłat za udostępnienie materiałów zasobu oraz dotacje nie bilansują kosztów. Równocześnie Związek podkreślił, że omawiane zadanie jest przecież zadaniem zleconym, a zatem znajduje do niego zastosowanie art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Biorący udział w posiedzeniu Starosta Głogowski, Jarosław Dudkowiak podkreślił, że większość samorządów dokłada do wykonywania zadań geodezyjnych, a od Głównego Geodety Kraju i Wojewódzkich Inspektorów płynie komunikat co do tego, że środki są wystarczające. Starosta wskazał, że brakuje ok. 50% środków, wynagrodzenia są zbyt niskie – co powoduje problemy kadrowe, a bez odpowiedniego finansowania geodezji nie będzie sprawnego procesu inwestycyjnego. Na problemy finansowe, ale również ogromne różnice w zakresie cyfryzacji geodezji pomiędzy poszczególnymi powiatami zwrócił uwagę Starosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski.

Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski poinformował, że z dużym uporem bada podział dotacji w poszczególnych województwach i algorytmy, które determinują ten proces. Minister Izdebski podkreślił, że nowelizacja Prawa geodezyjnego oraz wydane ostatnio akty wykonawcze uproszczą wykonywanie zadań. Zaapelował także o przeciwdziałanie optymalizacjom prowadzonym przez wykonawców prac geodezyjnych, a mających na celu obniżenie uiszczanych opłat – i w konsekwencji zmniejszającym dochody powiatów. Minister stwierdził także, że większych dotacji niestety nie ma – i może zadbać jedynie o sprawiedliwy podział tych środków, które są w chwili obecnej dystrybuowane. Zaapelował także o większe zainteresowanie po stronie powiatów sposobem podziału dotacji w danym województwie. Główny Geodeta zadeklarował, że nie jest przeciwny większym dotacjom i będzie je wspierał, jak tylko będzie mógł.

Przedstawiciel Biura ZPP stwierdził, że należy prowadzić i działania przeciwdziałające optymalizacjom, i zmierzające do wzrostu dotacji – bo jedna ścieżka będzie niewystarczająca. Równocześnie podkreślił, iż ewaluacja wzrostu/spadku obciążenia zadaniami na skutek ostatniej nowelizacji Prawa geodezyjnego będzie prowadzona nie tylko przez GUGiK – ZPP także będzie wyczulony na sygnały w tym przedmiocie.

Ustawa suszowa – póki co entuzjastów nie widać

W „Sprawach różnych” posiedzenia głos zabrała Minister Anna Moskwa z resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, która zaapelowała o włączenie się przez samorządowców w prace nad projektem ustawy suszowej jeszcze na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Minister Moskwa zadeklarowała, że Ministerstwo planuje wejście w życie przepisów od 1 stycznia 2022 roku. Z perspektywy samorządu powiatowego najbardziej kontrowersyjnym rozwiązaniem jest zaproponowane w projekcie przeniesienie nadzoru nad spółkami wodnymi na poziom gminny.

W związku z tym przedstawiciel Biura ZPP dopytywał o harmonogram prac nad projektem oraz o to, czy projektodawcy zamierzają dyskutować nad propozycją przeniesienia nadzoru, czy jest to rozwiązanie w rodzaju „prawdy objawionej”? Projekt krytyce poddał reprezentant Związku Gmin Wiejskich RP, który wskazał, że gminy „nie mają armat” do wykonywania zadań, o których mowa w projekcie. Podkreślił, że w ocenie Związku Gmin projektowana ustawa wycinkowo podchodzi do problemu.

Minister Moskwa w odpowiedzi stwierdziła, że spółki wodne ma wspierać „podmiot bliski w terenie”, ale zadeklarowała absolutną otwartość ze strony resortu. Co do harmonogramu prac, to trudno szczegółowo go ustalić – gdyż do projektu sporo uwag spłynęło w ramach uzgodnień międzyresortowych, a w konsultacjach publicznych projekt skierowano bezpośrednio do 130 organizacji.

Sprawy zamówieniowe

Zespół zajął się projektowaną nowelizacją ustawy o umowie koncesji i nowego Prawa zamówień publicznych oraz projektami kilku rozporządzeń do nowego PZP. Jednak wszystkie te dokumenty są dopiero na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Skierowanie ich do KWRiSt na tak wczesnym etapie to praktyka znana z prac nad nowym PZP, którym Zespół zajmował się de facto od stycznia do maja 2019 roku. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Joanna Knapińska zadeklarowała, że rozporządzeń wykonawczych łącznie będzie między 15 a 20. Póki co Zespół oczekuje na przesłanie ostatecznych wersji projektów przekazanych do tej pory oraz na przesłanie następnych zapowiadanych projektów. Czeka nas „zamówieniowa jesień”.

Czw., 27 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel