Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marszałek czy Prezydent Miasta – kto nakłada karę za zniszczenie drzew. NSA wyjaśnia

Marszałek czy Prezydent Miasta – kto nakłada karę za zniszczenie drzew. NSA wyjaśnia fotolia.pl

Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (a więc również wymierzenie kary pieniężnej za zniszczenie drzewa), wykonuje marszałek województwa – tak wynika z postanowienia NSA z 24.05.2022 r.

W stanie faktycznym sprawy marszałek województwa zwrócił się do NSA o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a prezydentem miasta poprzez wskazanie prezydenta jako organu właściwego w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zniszczenie drzewa.

O zniszczeniu drzewa stanowi art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, który stwierdza, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za zniszczenie drzewa lub krzewu. Czynności te wykonywane są przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, które w takim przypadku wykonuje starosta. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty (co ma miejsce w omawianej sprawie), czynności dotyczące wymierzenia ww. kary administracyjnej wykonuje marszałek województwa.

Wyjątek od zasady, że decyzję wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) podyktowany jest potrzebą uniknięcia sytuacji, w której organ gminy rozstrzygałby o nałożeniu kary pieniężnej za zniszczenie drzewa z nieruchomości, której sam jest właścicielem lub współwłaścicielem i której gmina nie oddała w użytkowanie wieczyste.

Zatem w sytuacji, gdy działka stanowi własność (współwłasność) gminy, to prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania starosty, nie będzie uprawniony do wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za zniszczenie drzewa na tej działce. W takim przypadku organem właściwym jest marszałek województwa. 

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2022 r., sygn. III OW 133/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: CBOSA 

Śr., 15 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak