Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego

Nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego fotolia.pl

Symfonia i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przeprowadziło badanie z którego wynika, że większości badanych (54,84 proc.) zajmujących się rekrutacją w firmach, zdarza się zatrudniać ludzi młodych, będących tuż po szkole. Ich przygotowanie do zawodu na 6-stopniowej skali ocenione zostało na niecałą trójkę (2,95). Najsłabszym przygotowaniem młodzi ludzie wykazują się ich zdaniem w zakresie wiedzy o finansach i księgowości, wiedzy z zakresu prawa, ogólnej wiedzy o biznesie, a także matematyki. Nie najlepiej jest również w zakresie tematu automatyzacji pracy, m.in. znajomości programów komputerowych do częściowego lub całkowitego zastąpienia niektórych czynności dotychczas wykonywanych przez człowieka.

Dane zebrane w badaniu pokazują wprost, że ścieżka kształcenia przyszłych pracowników związanych z szeroko pojętą księgowością nie przystaje do wymagań rynku i przewidywań jego rozwoju. Aż 70 proc. pracodawców nisko ocenia przygotowanie młodych absolwentów w zakresie cyfryzacji podatków, a 75 proc. twierdzi, że absolwenci szkół średnich nie są w żadnym stopniu gotowi do pełnienia ról zawodowych związanych doradztwem i konsultingiem, brak im umiejętności formułowania wniosków i przygotowywania ekspertyz na podstawie zebranych danych. 40 proc. badanych pracodawców twierdzi, że młodzi ludzie nie są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych związanych z tzw. automatyzacją pracy, rozumianą jako szerokie wykorzystanie technologii (zastąpienie przez programy komputerowe wybranych czynności wykonywanych do tej pory przez człowieka, np. dekretacja faktur) i związanymi z tym zjawiskiem wyzwaniami, jak np. malejący popyt na pracowników wykonujących najprostsze czynności związane z księgowością. Przeciwnego zdania było 28 proc. respondentów, a około 30 proc. nie ma na ten temat wyrobionego zdania.

O konieczności stałego rozwoju i wpajaniu tej potrzeby młodym księgowym mówi także Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: -Liczne zmiany w przepisach, wielokrotnie niejasne, wymagają od księgowych elastyczności, otwartości i stałej aktualizacji swojej wiedzy. Rozwój wpisany jest w zawód księgowego. Należy więc w młodych ludziach zaszczepić potrzebę stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności, a także otwartość na zmiany i nowe rozwiązania technologiczne. Zwróćmy uwagę na rozwiązania, które do niedawna były jedynie ideą – koncepcją przyszłości, a dziś są wykorzystywane w biurach rachunkowych czy działach księgowych dla usprawnienia codziennej pracy – robotyzacja, automatyzacja czy księgowość w chmurze.

Zdania nauczycieli w kwestiach związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami księgowymi i uwzględnianiem ich w programie kształcenia są podzielone: 50 proc. twierdzi, że aktualna podstawa programowa nie uwzględnia elementów związanych z postępującą cyfryzacją podatków (np. takie zagadnienia jak JPK, e-faktury), 30 proc. jest odmiennego zdania. Podobnie w przypadku oceny przygotowania uczniów do pełnienia ról zawodowych związanych z szeroko pojętą analizą danych – 40 proc. badanych twierdzi, że podstawa programowa do tego przygotowuje, natomiast 37 proc. się z tym nie zgadza. Bardziej jednomyślni są w kwestii przygotowania uczniów do pełnienia roli doradcy, konsultanta – aż 58 proc. twierdzi, że podstawa programowa tego nie zapewnia.

Raport pokazuje też, że są obszary, w których wyobrażenia nauczycieli i pracodawców są odmienne. Przykładem jest podejście do matematyki. Na pytanie, z których obszarów wiedza i umiejętności są najważniejsze, by być dobrze przygotowanym do pracy w zawodach związanych z szeroko pojętą księgowością aż 87 proc. nauczycieli odpowiedziało, że matematyka (najwyższy poziom wskazań), tymczasem takiej samej odpowiedzi udzieliło zaledwie 6,37 proc. pracodawców.

Wnioski płynące z badania „Doradca i analityk czy może jednak rachmistrz?” są niepokojące. Pokazują wprost, że ścieżka kształcenia nie przystaje do wymagań rynku i przewidywań jego rozwoju. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że zawód księgowego ewoluuje w kierunku doradcy, stratega finansowego – osoby, która doskonale potrafi formułować wnioski i przygotowywać ekspertyzy na podstawie zebranych danych, które mogą posłużyć osobom zarządzającym firmą do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.skp-ow.pl.

Źródło: SKwP

Wt., 14 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła