Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Środki unijne na darmowy internet w gminach i powiatach

Środki unijne na darmowy internet w gminach i powiatach fotolia.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFR w ramach Programu Onnowacyjna Gospodarka działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Nabór wniosków o dofinansowanie do działania 8.3 rozpocznie się 1 sierpnia 2011 i będzie trwał do 28 października 2011 do do godz. 16:15

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy 2011 wynosi: 115 803 300,34 zł.

W ramach działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
  • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
  • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
  • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
  • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Do udziału w konkursie zaprasza się:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

Źródło: WWPE

Sob., 30 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka