Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy – nowy konkurs

Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy – nowy konkurs fotolia.pl

Postępujące zmiany klimatu wymagają konkretnych działań. Polityka Unii Europejskiej od lat wspiera projekty chroniące klimat i te minimalizujące skutki powodzi czy suszy. Celem ogłoszonego naboru wniosków jest m.in. zatrzymanie wód opadowych, zakładanie parków miejskich, ogrodów deszczowych, a także budowa błękitnej infrastruktury związanej z systemem gospodarowania wodą. Na konkurs przewidziana jest kwota ponad 102,5 mln zł.

Dofinansowanie pochodzi z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wnioski można składać do 23 kwietnia 2024 r. w wersji elektronicznej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze Europejskie dla środowiska
Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury. Wsparcie skierowane jest do miast do 20 tysięcy mieszkańców oraz stolic powiatów do 15 tysięcy mieszkańców.

Uwaga! Ze wsparcia zostaną wyłączone miasta, do których adresowana jest interwencja Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, tj.: Ciechanów, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Siedlce, Mława.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty z zakresu:

  • Budowy, rozbudowy lub przebudowy różnego rodzaju zbiorników retencyjnych, systemów infiltracyjnych, systemów sedymentacyjno-biofiltracyjnych, powierzchni przepuszczalnych na dużych powierzchniach np. na boiskach, parkingach, placach, podwórkach, których celem jest przede wszystkim zatrzymanie wód opadowych w miejscu opadu;
  • Zakładanie parków miejskich, powierzchniowych i podziemnych zbiorników szczelnych, ogrodów deszczowych, powierzchni zielonych np. parków, zieleńców, zieleni ulicznej, skwerów, łąk kwietnych, zieleni osiedlowej, zielonych podwórek, zielonych dachów i fasad budynków, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków komunikacji miejskiej.

W ramach konkursu wspierane będą także projekty dotyczące błękitnej infrastruktury związanej z systemem gospodarowania wodą, np.:

  • retencji wodnej i elementów systemu wodnego, mającego na celu gromadzenie wody opadowej (w tym, budowy przydomowych zbiorników retencjonujących wodę),
  • systemu drenażu i elementów miejskiego systemu wodnego, mającego na celu odwadnianie i odprowadzanie wody deszczowej, tzw. kanalizacji deszczowej, uwzględniającej zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstawania.

System odprowadzenia deszczówki (budowa i modernizacja) musi być połączeniem kanalizacji deszczowej i rynien np.: ze stawem, zbiornikiem, rowem gromadzącym wody opadowe. Tego typu inwestycje mogą otrzymać dofinansowanie, jeżeli wynikają z miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA). Projekty obejmujące budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej będą zawierać komponenty zielonej i błękitnej infrastruktury. W przypadku beneficjentów, dla których MPA nie jest dokumentem obligatoryjnym, realizacja projektu może wynikać z zagrożenia powodziowego. Przedsięwzięcia zakładające odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej nie otrzymają dofinansowania.

Działania edukacyjne
Beneficjenci, którzy postawią na edukację w ramach realizowanego projektu powinni poruszać tematy związane z konsekwencjami, jakie mogą powodować zmiany klimatu, uświadamiać mieszkańców, co nas czeka jeśli w porę nie zadbamy o ekologię. Akcje edukacyjne powinny także przedstawiać sposoby przeciwdziałania i adaptacji w dobie zmian klimatycznych. Dodatkowo ważna będzie promocja właściwych postaw i zachowań ludzi zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.

Czas trwania naboru i finansowanie
Konkurs trwa od 14 marca do 23 kwietnia 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 102 502 300,00 zł – w tym dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) 71 969 700,00 zł, a dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) wynosi 30 532 600,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi dla RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu, a dla RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru to 200 tys. zł, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 5 mln zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), uczelnie wyższe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie: funduszeuedlamazowsza.eu 

Źródło: IP

Czw., 4 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła