Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs "Polska pomoc 2024"

Konkurs fotolia.pl

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Polska pomoc 2024”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań rozwojowych zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej w roku 2024.

Konkurs obejmuje kraje priorytetowe Polskiej pomocy takie jak Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Palestyna, Liban, Etiopia, Kenia, Senegal i Tanzania.

Działania na rzecz Palestyny i Ukrainy podlegają ograniczeniom terytorialnym:

  • Ukraina z wyłączeniem działań na terytorium części obwodów donieckiego i ługańskiego, pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie oraz anektowanego terytorium półwyspu Krymskiego, a także z wyłączeniem obszarów, gdzie prowadzone są aktywne działania wojenne;
  • Palestyna z wyłączeniem Strefy Gazy.

W przypadku Ukrainy, Palestyny i Libanu do projektów rozwojowych mogą być włączone działania humanitarne służące zaspokojeniu kluczowych potrzeb ludności cywilnej w 2024 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi 48 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych).

Zasady przyznawania dotacji
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe i organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej, niż od dnia 1 czerwca 2024 r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania można rozpocząć nie wcześniej niż odpowiednio 1 stycznia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. i należy je zakończyć nie później niż odpowiednio do 31 grudnia 2025 r. i 31 grudnia 2026 r.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2024 r., do godziny 15:00, w sposób opisany w Regulaminie konkursu dostępnym w załączniku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, ani nie będą podlegały opiniowaniu.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl 

Źródło: MSZ 

Załączniki:
Pobierz ten plik (PP_2024_Regulamin_konkursu.pdf)PP_2024_Regulamin_konkursu.pdf438 kB
Czw., 28 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła