Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NPRCz 2.0: ogłoszenie naboru do BLISKO

NPRCz 2.0: ogłoszenie naboru do BLISKO fotolia.pl

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, ogłosiło czwarty nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek interwencji 4.1 NPRCz 2.0) o budżecie 5,5 mln zł. Wnioski przyjmowane są do 9 lutego drogą elektroniczną (system SOP). Najwyżej ocenione projekty, które otrzymają dofinasowanie w kwocie od 100 do 140 tys. zł, będą realizowane w trybie dwuletnim, w okresie od 29.03.2024 do 15.11.2025 r.  

Konkurs dotacyjny BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. W poprzednich trzech edycjach projektu 142 biblioteki publiczne – beneficjenci BLISKO otrzymali łączne wsparcie w wysokości 16,5 mln zł.

Nazwa konkursu łączy hasła, które najlepiej opisują jego idee:

 • Biblioteka
 • Lokalność
 • Inicjatywy
 • Społeczność
 • Kooperacja
 • Oddolność

Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” - lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO wspierane są biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.  

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są: 

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
 • biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury,  

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:  

 • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności; 
 • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców; 
 • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych  beneficjentów w skali kraju; 
 • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne; 
 • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”; 
 • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania. 

Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane od 29 marca 2024 roku do 15 listopada 2025 roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone w ramach przyznanego przez NCK dofinansowania (z budżetu Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1.) są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru. 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. 

Wnioski można składać w dniach 19 stycznia – 9 lutego br. drogą elektroniczną. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nprcz.pl.

Źródło: NCK

Czw., 25 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś