Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

W projekcie wprowadzono następujące zmiany. W zakresie wystawiania lub dostępu do faktur rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do tej funkcjonalności systemu o: podatnika wskazanego przez rolnika ryczałtowego, będącego nabywcą produktów rolnych i usług rolniczych od rolnika ryczałtowego oraz podmiot upoważniony do wystawiania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych.

Rozporządzenie wprowadza dodatkowy wymóg podania danych unikalnych identyfikujących kwalifikowaną pieczęć elektroniczną podmiotu uprawnionego, w przypadku gdy pieczęć ta nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika.

W § 5 ust. 1 projektu zmieniono w stosunku do § 4 ust. 1 rozporządzenia z 2021 r. zapisy w taki sposób, aby w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi, którzy nie mają możliwości uwierzytelnienia się w sposób, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 projektu, forma złożenia zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z systemu, była ogólnodostępna. Dopuszcza się możliwość złożenia zawiadomienia zarówno w postaci papierowej, jak również w postaci elektronicznej, a także przez e-Urząd Skarbowy. W tym celu zrezygnowano z dotychczasowej regulacji, że nadawanie lub odbieranie uprawnień w takim przypadku jest dokonywane przez złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego tylko w postaci papierowej.

W projekcie określono, że certyfikat autoryzujący stanowi wytworzony przez system certyfikat powiązany z parą kluczy szyfrujących, na którą składa się klucz prywatny i klucz publiczny. Klucz publiczny jest częścią certyfikatu cyfrowego jego właściciela i mogą go używać wszyscy zainteresowani. Jednakże klucz prywatny jest chroniony przez właściciela klucza i tylko on może się nim posłużyć. Ograniczony dostęp do klucza zapewnia ochronę komunikacji prowadzonej za jego pomocą. Właściciel certyfikatu może korzystać z zalet oferowanych przez klucze funkcji zabezpieczeń szyfrujących.

Nowe faktury, zgodnie z wymogami rozporządzenia będą oznaczane kodami QR.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Źródło: RCL 

 

Czw., 30 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek