Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wystartował pierwszy nabór w programie FEnIKS

Wystartował pierwszy nabór w programie FEnIKS fotolia.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze kultury, a także w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój instytucji kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 400 mln zł będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września.

Kategorie projektów

Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące:

  • rozwoju infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej),
  • ochrony i podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

Rozwój infrastruktury kultury

W ramach pierwszego obszaru powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu w kulturze oraz życiu społecznym. Nabór sfinansuje inwestycje zapewniające komfort użytkownikom oraz bezpieczne warunki korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Ważnym aspektem będzie eliminacja barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach naboru zostaną dofinansowane również obiekty istotne dla lokalnych społeczności. Wsparcie będzie można przeznaczyć zarówno na edukację kulturalną, jak i usuwanie barier, w tym architektonicznych.

Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego

Drugi obszar koncentruje się na podniesieniu atrakcyjności najcenniejszych zabytków i wzmocnieniu ich roli w społeczeństwie poprzez lepsze dostosowanie do obsługi ruchu turystycznego.

Naborem zostaną również objęte nowoczesne technologie sprzyjające lepszej prezentacji oferty danego obiektu. Projekt realizowany w ramach tego obszaru nie może stanowić pojedynczego działania. Musi być częścią większego przedsięwzięcia związanego z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym, innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej.

Szeroki zakres prac

Z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko będą dotowane prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowalne obejmujące rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż lub remont. Dzięki inwestycjom Fundusze Europejskie będą wspierać również konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, w tym również ich digitalizację.

Więcej informacji

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także na stronie www.feniks.gov.pl 

Czw., 6 Lp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Wojciech Dąbrówka