Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sadzenie drzew lub krzewów ze wsparciem Unii Europejskiej

Sadzenie drzew lub krzewów ze wsparciem Unii Europejskiej fotolia.pl

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku odbędzie się nabór wniosków o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Źródłem finansowania wspomnianych działań są środki Unii Europejskiej przewidziane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o wsparcie będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc finansowa w ramach poszczególnych interwencji może dotyczyć maksymalnie 40 ha gruntów, które co do zasady są w posiadaniu składającego wniosek albo małżonka tej osoby.

Jedynie w przypadku realizacji interwencji dotyczącej zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych, pomoc może być przyznana do powierzchni należących do wspólnoty gruntowej. Beneficjentami nie będą mogły być reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W ramach tych czterech interwencji można uzyskać pomoc na:

  1. Posadzenie lasu oraz jego ochronę przed zniszczeniem – wspomniana inwestycja musi zostać zrealizowana na gruntach objętych jednym planem zalesienia.
  2. Tworzenie zadrzewienia i jego ochrona przed zniszczeniem – to przedsięwzięcie należy przeprowadzić na gruntach stanowiących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo. Powierzchnia zadrzewienia nie może być większa niż 0,5 ha, a szerokość działki musi mieścić się w przedziale od 4 m do 20 m.
  3. Zakładanie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem – w tym przypadku inwestycje także trzeba wykonać na gruntach tworzących zwarty obszar. Ponadto drzewa lub krzewy trzeba posadzić na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza. W przypadku gruntów ornych nasadzenie musi zostać wykonane w formie rzędów, jednego lub dwóch, oddalonych od kolejnych nasadzeń – także realizowanych w takich rzędach – o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów. Co istotne drzewa lub krzewy muszą być sadzone w odległości co najmniej 3 metrów od siebie.
  4. Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – realizację takiego przedsięwzięcia wraz z ochroną przed zniszczeniem, trzeba wykonać na gruntach objętych planem inwestycji.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia znajdują się tutaj.

Źródło: ARiMR

Czw., 11 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś