Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opublikowano opis priorytetów FEnIKS. Mogą skorzystać samorządy

Opublikowano opis priorytetów FEnIKS. Mogą skorzystać samorządy fotolia.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Jest on skierowany m.in. do jednostek samorządu terytorialnego.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – w skrócie FEnIKS – stanowi kontynuację programu Infrastruktura i Środowisko z lat 2007-2013 oraz 2014-2020.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzoP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wymóg przygotowania SzOP został określony w ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Głównym celem programu FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym przez obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym; budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego; dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030; poprawę bezpieczeństwa transportu; dążenie do równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia, a także wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Oferta programu skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Z treścią programu oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów można zapoznać się na TEJ STRONIE.

Czw., 5 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński