Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kujawsko-pomorskie. Wsparcie modernizacji energetycznej budynków publicznych

Kujawsko-pomorskie. Wsparcie modernizacji energetycznej budynków publicznych fotolia.pl

Od 30 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki jednostek samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorstwa komunalne;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.:

 1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
 2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 3. realizacja mikrokogeneracji (tj. – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy) lub mikrotrigeneracji (tj. – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji) na potrzeby własne,
 4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 023 445,62 zł.

Więcej informacji tutaj

Źródło: Serwis RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czw., 15 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba