Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Brak dostatecznych środków na realizację operacji "Scalenie gruntów" - stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

Brak dostatecznych środków na realizację operacji fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego przyjął stanowisko w sprawie braku dostatecznego zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań związanych z realizacją operacji „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorządowcy zaznaczają, że wdrażanie zadań w zakresie zagospodarowania poscaleniowego, w obliczu znacznego wzrostu cen usług budzi wątpliwości co do możliwości realizacji założonych celów operacji. Aktualna symulacja kosztów operacyjnych wskazuje, iż znacząco wykraczają one poza kwoty przyznanych pomocy finansowych.

Jak czytamy w przyjętym stanowisku w perspektywie przyszłych inwestycji poscaleniowych zaplanowane zadania związane są w znacznej mierze z branżą budowlaną, gdzie w ostatnim czasie odnotowano największy przyrost cen w zakresie materiałów jak i kosztów pracy.

Konwent podkreśla, że zakres możliwych zagrożeń ekonomicznych przy wdrażaniu projektów scaleniowych obrazują ogłoszone przetargi na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego", gdzie wyraźnie daje się zauważyć, iż zabezpieczone środki na realizację tych zadań opiewają na znacznie niższe wartości niż ostateczna wycena inwestycji przedstawiona przez wykonawców.

Jak czytamy w dalszej części stanowiska przeprowadzone symulacje kosztów realizacji zagospodarowania poscaleniowego wskazują, iż średni wzrost kosztów zagospodarowania poscaleniowego oscyluje w granicach około 55%. Tym samym osiągnięcie założonych w umowach pomocowych wskaźników z dopuszczalnym 5% odchyleniem w ramach przyznanych środków finansowych, z zachowaniem wymaganych przepisami prawa standardów, wobec lawinowo rosnących cen w dalszej perspektywie czasu jest niemożliwe do zrealizowania. Zmniejszenie zakresu albo pominięcie któregokolwiek z etapów operacji pociąga za sobą dotkliwe konsekwencje prawne, skutkiem których będzie niewywiązanie się z postanowień określonych w umowach.

Dlatego też Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego apeluje o dofinansowanie realizacji w/w projektów z budżetu państwa, niezależnie od wdrożenia prac legislacyjnych zmierzających do zwiększenia maksymalnej stawki na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.

Czw., 24 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska