Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dom Kultury+ Edycja 2023

Dom Kultury+ Edycja 2023 fotolia.pl

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2023. W tej edycji można ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z następujących zadań: Zadanie I – Inicjatywy Lokalne lub Zadanie II – Partnerstwo Lokalne.

Program Dom Kultury+ Edycja 2023 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację jednego z dwóch rodzajów zadań:

Zadanie I – Inicjatywy Lokalne składa się z dwóch części:

  • Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  • Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

W realizacji pierwszej i drugiej części Zadania I – Inicjatywy Lokalne uczestniczy wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą i wspierającą.

Zadanie II  - Partnerstwo Lokalne polega na realizacji kompleksowych działań i obejmuje powołanie zespołu zadaniowego oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego; przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu pracy ze społecznością lokalną i współpracy partnerskiej w obszarze kultury; wypracowanie pomysłu i realizację projektu o charakterze procesowym w oparciu o wnioski z diagnozy; ewaluację zadania i opracowanie planu kontynuacji współpracy

W kompleksowej realizacji Zadania II – Partnerstwo Lokalne uczestniczy wskazany przez NCK mentor, pełniący funkcję doradczą i wspierającą.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

przy czym:

  • o dofinansowanie w Zadaniu I – INICJATYWY LOKALNE nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2020-2022);
  • o dofinansowanie w Zadaniu II – PARTNERSTWO LOKALNE nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w roku 2022 ani podmioty, które nigdy nie były beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne).

Wnioski należy składać poprzez system SOP w terminie do 19 grudnia 2022 roku.

Źródło: NCK

Czw., 24 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś