Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc dla właścicieli statków rybackich na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej

Pomoc dla właścicieli statków rybackich na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej fotolia.pl

W terminie do 15 listopada 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Pomoc skierowana jest do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, wpisanego do rejestru statków rybackich, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i który zobowiąże się do:

 1. trwałego zaprzestania działalności połowowej nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;
 2. nieskładania do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosku o dokonanie:
  1. wpisu statku do rejestru,
  2. zmiany wpisu w rejestrze w zakresie:
   • ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
   • zmiany właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego,
   • przez 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;
 3. złożenia wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zaprzestania wykonywania działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;
 4. rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a w przypadku, gdy rozpoczęcie działalności wiąże się z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków lub budowli w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i do wykonywania jej nie krócej niż przez okres 3 lat.

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż 200 000 zł dla danego wnioskodawcy. Wykorzystanie pomocy zgodnie z przeznaczeniem należy udokumentować w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do 15 listopada 2022 r. do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: ARiMR

Pt., 17 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba