Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt Programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 - konsultacje publiczne

Projekt Programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 - konsultacje publiczne fotolia.pl

Trwają konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027. Uwagi można zgłaszać do 10 stycznia 2022 r. poprzez formularz elektroniczny. Raport z konsultacji zostanie opublikowany po rozpatrzeniu wszystkich komentarzy.

Beneficjentami projektów mogą być na przykład:

 • jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla,
 • jednostki administracji publicznej,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty o charakterze niekomercyjnym posiadające osobowość prawną.

Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie i muszą mieć charakter transgraniczny.
Obszar wsparcia programu obejmuje w Niemczech trzy powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta Frankfurt nad Odrą i Cottbus, natomiast w Polsce: całe województwo lubuskie.

Polsko-niemiecka Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu, wybrała cztery kluczowe obszary wsparcia, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

 • Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

 • Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku klęsk żywiołowych, odporności, z uwzględnieniem podejść opartych na ekosystemach
 • Cel szczegółowy 2.7: Sprzyjanie ochronie i zachowaniu bioróżnorodności i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz zmniejszanie wszelkich rodzajów zanieczyszczeń

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

 • Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie
 • Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

 • Cel szczegółowy 6.1: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej organów publicznych, zwłaszcza tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron
 • Cel szczegółowy 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Uwagi należy zgłaszać do 10 stycznia 2022 r. na formularzu, który jest dostępny na Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 16 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba