Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym

Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym fotolia.pl

2 listopada br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ukierunkowanych na wdrożenie programów rehabilitacji medycznej po przebytym udarze mózgowym zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Zachodniopomorskiego, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
 • organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,
 • podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

W ramach projektu wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

TYP 2-wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy na podstawie właściwego Regionalnego Programu Zdrowotnego, w tym:

 1. realizacja usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów Regionalnego Programu Zdrowotnego,
 2. realizacja turnusów rehabilitacyjnych,
 3. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego,
 4. działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki Regionalnego programu zdrowotnego, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia,
 5. działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Regionalnego programu zdrowotnego, skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne, kadr POZ oraz lekarzy orzeczników ZUS,
 6. monitoring jakości i celowości podejmowanych działań, ewaluacja programu zdrowotnego, 
  oraz dodatkowo:
 7. zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,
 8. zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 2 550 240,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%), natomiast minimalny wkład własny wynosi 10%.

Więcej informacji na stronie www.rpo-wup.wzp.pl.

Źródło: Serwis RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Pt., 8 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba