Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lubuskie. Pomoc dla osób pozostających bez pracy

Lubuskie. Pomoc dla osób pozostających bez pracy fotolia.pl

Pod koniec listopada br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020; Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Celem projektów w ramach konkursu jest doprowadzenie osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (w wieku 30 lat i więcej) – tych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet) do uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Wsparcie skupiać się będzie przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów;
 • instytucje rynku pracy;
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB);
 • podmioty ekonomii społecznej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia);
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej;
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 5 647 058,82 PLN (85% dofinansowanie UE, 10% współfinansowanie z budżetu państwa, 5% wymagany minimalny wkład własny Beneficjenta).

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 6 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba