Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ponowna aktualizacja danych dotyczących polskiego rynku PPP

Ponowna aktualizacja danych dotyczących polskiego rynku PPP fotolia.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – realizując Politykę Rządu w zakresie rozwoju PPP oraz znowelizowaną ustawę o PPP – zaprezentowało nowe dane dotyczące rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Składają się na nie trzy opracowania:

  • „Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP”,
  • „Baza projektów PPP z podpisanymi umowami”,
  • „Raport rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 września 2020 r.”.

„Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP” jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. „Baza…” zawiera zweryfikowaną i aktualną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. Znajduje się w niej obecnie 132 inwestycji o łącznej wartości ponad 40 mld zł. „Baza…” może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce.

Z kolei „Baza projektów PPP z podpisanymi umowami” przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP, jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 roku.

Obie bazy umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.

Ponadto na podstawie danych z ww. baz opracowano „Raport rynku PPP za okres od 2009 do 30 września 2020 r.”, zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

Źródło: www.ppp.gov.pl

Czw., 22 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel