Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wydatki na oświatę w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.

Wydatki na oświatę w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. fotolia.pl

W projekcie budżetu państwa na 2021 r. zaplanowano, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 52 mld 42 mln 694 tys. zł. Jest to wzrost o 4,3% w stosunku do roku 2020.

22 października br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas którego rozpatrzono i zaopiniowano projekt ustawy budżetowej na rok 2021 (druk 640) w zakresie części budżetowej 82 (subwencja oświatowa), części budżetowej 83 (rezerwy celowe w zakresie pozycji 11,26 i 52) i części budżetowej 85 (dział 801 oraz 854).

Jak wyjaśnił Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w MEN, zaplanowana kwota subwencji uwzględnia: nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań: skutek kosztów wynagrodzeń osobowych: podwyżki o 6 proc. wynagrodzeń nauczycieli od 1 września tego roku, skutek zmian w awansie zawodowym nauczycieli, skutek zmian w liczbie etatów, koszt doskonalenia zawodowego, dodatku wiejskiego i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakresie nowych etatów, wzrost dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze porozumienia szkół do prowadzenia przez ministra rolnictwa.

Minister wskazał, że na ten moment szacuje się, że finansowy standard A w roku 2021 wyniesie ok. 6110 zł. Liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji wynosiła 4 mln 889 tys.

Planuje się, że podział kwoty subwencji na rok 2021 po odliczeniu kwoty rezerwy oświatowej 0,4% będzie kształtował się następująco:

1) gminy – 31,8 mld, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2020 o 1,5 mld przy wzroście liczby uczniów o 0,7%

  • w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań gminy – 8,6 mld, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2020 o 0,4 mld przy wzroście liczby uczniów o 1,1%

2) powiaty – 19,4 mld, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2020 o 0,7 mld przy spadku liczby uczniów o 0,9%

  • w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu – 9,2 mld co stanowi wzrost w stosunku do roku 2020 o 0,3 mld przy spadku liczy uczniów o 1%

3) województwa – 600 mln, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2020 o 0,01 mld przy wzroście liczny uczniów o 3,6%

Projekt ustawy budżetowej na 2021 r. zakłada utrzymanie kwoty bazowej dla nauczycieli w wysokości 3537,80 zł.

W toku dyskusji poseł Krystyna Szumilas zgłosiła poprawkę dotyczącą zwiększenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2021 o 4 mld zł. Jako powody wskazała na zbyt niskie skalkulowanie kosztów przechodzących podwyżek dla nauczycieli w szkołach samorządowych. Zaplanowano kwotę 1 mld 900 mln zł, przyjmując że liczba nauczycieli objętych subwencją to 527 196 tys.

Natomiast w szkołach rządowych pracuje 13 354 nauczycieli a planowane nakłady na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli tych szkół to 70 mln zł (Rezerwa celowa 29).

Jako drugi argument pani poseł podała fakt, że w budżecie na rok 2021 nie zaplanowano środków na podwyżki dla nauczycieli w 2021 r., o których mówił były minister Piontkowski w lipcu br.

W odpowiedzi minister Kopeć wskazał, że skutki przechodzącej podwyżki są prawidłowo wyliczone, jeżeli chodzi o subwencję a więc są to skutki za 8 miesięcy. Natomiast w rezerwie celowej 29 (Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej) na ten moment są oszacowane skutki całoroczne, stad różnica na którą pani poseł zwróciła uwagę i nie należy tych kwot porównywać.

Komisje odrzuciła zgłoszoną poprawkę (22 osoby głosowały za przyjęciem poprawki, 31 – przeciw a jedna osoba wstrzymała się od głosu).

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy budżetowej na rok 2021 (druk 640) w zakresie części budżetowej 82 (subwencja oświatowa), części budżetowej 83 (rezerwy celowe w zakresie pozycji 11,26 i 52) i części budżetowej 85 (dział 801 oraz 854).

Pt., 23 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka